23. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES ŠKOLY

Již 23. maturitní a imatrikulační ples se konal v sobotu 3. března 2018, tradičně ve Velkém sále paláce Lucerna. Konání plesu předcházely několikaměsíční přípravy, které vyvrcholily v sobotu před plesem. Maturanti a maturantky letos navrhli použití balónků do jednotlivých dekorací. Hlavní barvou květů byla zvolena žlutá, která symbolizuje aktivitu , je živá, světlá a lehká, symbolizuje slunce, zářivost, mladistvost. V pátek dopoledne připravila Ing. Šindelářová, společně s žáky čtvrtých ročníků, květiny do lóží, ale i konstrukce květinových aranžmá a kytice pro třídní učitele. Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno aranžování přímo v Lucerně. Hlavní květinou se stala rychlená zlatice. Velký dík patří zahradníkům ze zahradnického úseku naší školy, kteří zlatici rychlili. Ze skleníků jsme na dekoraci dostali strelitzie, kaly a mnoho zeleně. Aranžmá jsme zhotovili symetrické – dekorativní kulaté aranžmá. Nízká aranžmá byla položena na okraji pódia a vytvořila lem.

Samotný program začal krátce po devatenácté hodině vystoupením Taneční školy ASTRA, poté již nastoupili na parket imatrikulanti ze čtyřech maturitních tříd, a to 1.AZ, 1.DST, 1.MSA a 1.MSB. Slib imatrikulantů přednesla slečna Natálie Kordulová (1.MSB) a pan Matěj Peřina (1.MSA). Poté následoval proslov ředitele školy, Mgr. Miloslava Janečka, kterého na pódium doprovodila Ing. Bc. Gabriela Kotrčová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování. Mezi nejvíce očekáváné momenty celého večera patřil nástup žáků 4. ročníků maturitních tříd (4.AZ, 4.MGD, 4.MSP), druhého ročníku nástavby (2.N) a třetího ročníku dálkového nástavbového studia (3.D) v doprovodu svých třídních učitelů. Proslov maturantů přednesli Terezie Bohatová (2.N) a Jan Zavřel (4.MSP), kteří zároveň vyhlásili Královnu plesu a Krále plesu z řad žáků maturitních ročníků. Tomuto vyhlášení předcházely volby, které proběhly v průběhu ledna a února ve škole. Královnou plesu se stala slečna Simona Tomková (4.AZ), králem plesu pan Petr Klíma (4.MGD). Poté již nic nebránilo tomu, aby byli maturanti ošerpováni, předali květiny a dárky svým třídním učitelkám a po přípitku byly pořízeny společné fotografie. První sólo – waltz – bylo věnováno maturantům a jejich rodičům. Po půlhodince volného tance byli všichni netrpěliví a čekali na avizovaná vystoupení tříd 4.MGD, 2.N a 4.MSP. Taneční vystoupení našich sportovců roztančilo zbytek sálu a s druhou nástavbou jsme se přenesli do 60. let minulého století prostřednictvím muzikálu Rebelové. Celým večerem nás provázel pan Petr Vích, který byl zároveň DJ na diskotéce v závěru večera, hudební doprovod v průběhu celého večera zajistil Orchestr Josefa Hlavsy, Orchestra Prague. Závěrem bychom rádi poděkovali zástupcům přípravného výboru maturitního a imatrikulačního plesu, a to jmenovitě Sabrine Kennoudi a Natálii Řičičářové (1.AZ), Jakubovi Jirmanovi a Josefovi Čáslavkovi (1.DST), Matyášovi Blínovi a Honzovi Stárkovi (1.MSA), Natálii Kordulové a Denise Kulhánkové (1.MSB), Simoně Tomkové (4.AZ), Miroslavovi Zamrazilovi (4.MGD), Honzovi Zavřelovi a Martinovi Slamkovi (4.MSP), Elišce Součkové a Adamovi Freislerovi (2.N) za perfektní práci, kterou v několika minulých měsících odvedli. Za přípravu květinových aranžmá patří velký dík Ing. Karle Šindelářové, dále Ing. Ivě Hofmanové a paní Lucii Zellerové a v neposlední řadě floristům květinářství Belles Fleurs – Lukášovi Spálenskému a Kláře Tomečkové. Dále děkujeme našim žákům nižších ročníků za pomoc před a v průběhu plesu: Miladě Říhové, Kristýně Plesarové, Estel Sarukhanyan, Milanovi Fáčkovi, Karolíně Bartošové, Dominikovi Fajkusovi, Karolíně Grofové a Jiřímu Zittovi. Za zajištění materiálu a pomoc při transportu květinové výzdoby děkujeme pracovišti praxe Zahrada, konkrétně Ing. Lubici Vogalové a panu Miloslavovi Mackovi.

Za poskytnuté fotografie děkujeme firmě Fotoreal, která zajistila fotografování žáků na našem maturitním plese. Za dárkové vouchery pro krále a královnu plesu a pro rodiče děkujeme společnosti Expreska. A největší poděkování patří Ing. Zuzaně Švábenské, která koordinovala celé přípravy našeho plesu, který patří mezi nejkrásnější maturitní plesy sezony.