24. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES ŠKOLY

V sobotu 2. března 2019 se sešli žáci prvních ročníků a maturanti tradičně ve Velkém sále paláce Lucerna u příležitosti konání 24. maturitního a imatrikulačního plesu. Konání plesu předcházely několikaměsíční přípravy, které vyvrcholily v sobotu před plesem. Samotný program začal krátce po devatenácté hodině vystoupením Taneční školy ASTRA, poté již nastoupili na parket imatrikulanti ze čtyřech maturitních tříd, a to 1.DS, 1.MSA, 1.MSB a 1.TZ. Slib imatrikulantů přednesla slečna Kateřina Fričová a pan Samuel Neo Kucharčík (oba žáci ze třídy 1.MSA). Než přišli na řadu maturanti, vystoupily s latinsko-americkými tanci slečny Adéla Vilímová a Kateryna Kazymyrko. Mezi nejvíce očekáváné momenty celého večera patřil nástup žáků 4. ročníků maturitních tříd (4.MSA, 4.MSB, 4.AZ, 4.DST), druhého ročníku nástavby (2.N) a třetího ročníku dálkového nástavbového studia (3.D) v doprovodu svých třídních učitelů. Poté následoval proslov ředitele školy, Mgr. Miloslava Janečka, kterého na pódium doprovodila Ing. Bc. Gabriela Kotrčová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování. V netradičním pojetí se nesl proslov maturantů v podání těchto žáků Milada Říhová, 4.AZ, Matyáš Hájek, 4.MSA a Anna Vilímová, 4.MSB. Oproti minulým rokům si žáci připravili částečně inscenovaný rozhovor, který zakončili improvizací, a málokdo v hledišti zůstal bez dojmu dojetí. Poté již nic nebránilo tomu, aby byli maturanti ošerpováni, předali květiny a dárky svým třídním učitelkám a po přípitku byly pořízeny společné fotografie. První sólo – waltz – bylo věnováno maturantům a jejich rodičům. Po zhruba hodince a půl volného tance byli všichni netrpěliví a čekali na avizovaná vystoupení tříd 4.MSA, 4.MSB a 4.AZ. Naprostou bombou bylo světelné vystoupení třídy 4.MSA, kterému předcházela zhruba hodinová příprava kostýmů návštěvníků z jiných galaxií. Se třídou 4.MSB jsme se přenesli do let minulých, kdy nás bavily skupiny Lunetic, Modern Talking a jiné, a třída 4.AZ roztančila celý parket. Celým večerem nás provázel pan Petr Vich, který byl zároveň DJ na diskotéce v závěru večera, hudební doprovod v průběhu celého večera zajistil orchestr Golden Big Band Prague v čele s panem Petrem Sovičem. Závěrem bychom rádi poděkovali zástupcům přípravného výboru maturitního a imatrikulačního plesu, a to jmenovitě Šimonovi Pittermanovi a Matějovi Součkovi (1.DS), Kateřině Fričové a Samuelovi Neo Kucharčíkovi (1.MSA), Filipovi Rejlkovi a Davidovi Pijákovi (1.MSB), Natálii Hankové a Tereze Škardové (1.TZ), Miladě Říhové a Kristýně Plesarové (4.AZ), Dominikovi Holubovi a Petrovi Rybínovi (4.MSA), Anně Vilímové, Martině Adamíkové a Dominikovi Slabému (4.MSB), Jakubovi Klokočníkovi a Věře Konderlové (4.DST), Denise Danielové a Kateřině Husákové (2.N) za perfektní práci, kterou v několika minulých měsících odvedli. Za přípravu květinových aranžmá patří velký dík Ing. Karle Šindelářové, dále Ing. Ivě Hofmanové a paní Lucii Zellerové a v neposlední řadě floristovi květinářství Belles Fleurs – Lukášovi Spálenskému. Dále děkujeme našim žákům nižších ročníků za pomoc před a v průběhu plesu: Karolíně Bartošové, Lucii Beránkové, Sáře Boureghdadové, Elišce Soukupové, Martině Vondráčkové a Kláře Keherové (3.AZ), Tomášovi Loukotovi (3.MSB), Kataríně Lehocké, Kristýně Volfové (3.DST), Ladislavovi Hrachovcovi (1.NSZ). Za zajištění materiálu a pomoc při transportu květinové výzdoby děkujeme pracovišti praxe Zahrada, konkrétně Ing. Jitce Rosůlkové, paní Zdeňce Kuchařové a panu Miloslavovi Mackovi.
Za poskytnuté fotografie děkujeme firmě Fotoreal, s. r. o., která zajistila fotografování žáků na našem maturitním plese.

PLES SOŠ JAROV 2019