SOŠ JAROV – PROJEKT ENERGETICKÉ ÚSPORY

Název projektu: SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Zkrácený název projektu: SO 03 Vazárna květin
Registrační číslo projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001326
Doba trvání: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2020
Příjemce: Střední odborná škola Jarov
Celkové výdaje projektu: 49 089 913 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 36 121 046 Kč

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je objekt Střední odborné školy Jarov, který se nachází v areálu botanické zahrady školy na adrese Pod Táborem 141/6. Jedná se o objekt vazárny květin, sloužící studentům především k pracovní činnosti v době výuky. Záměrem je přeměnit dosavadní energeticky náročnou budovu na budovu s téměř nulovou spotřebou vybavenou inteligentními systémy řízení – na tzv. Inteligentní budovu. Nedojde k změně využití objektu ani změně počtu studentů nebo zaměstnanců.

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace pilotního projektu přeměny energeticky náročné budovy Střední odborné školy Jarov na budovu s téměř nulovou spotřebou energie s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Díky stavebním úpravám dojde k rozšíření vyučovacích prostorů a navýšení počtu žáků a vyučujících a rovněž k vybudování sociálního zázemí pro veřejnost zahrady s vlastním vstupem.

 

Kromě snížení energetické náročnosti objektů dojde i ke zlepšení světelných a tepelných podmínek v budově, které zásadním způsobem přispívají ke zkvalitnění podmínek pro výuku všem studentům a učitelům.

Navrhované kapacity stavby:
– Zastavěná plocha: 359 m2
– Obestavěný prostor: 2706 m3
– Vnitřní užitná podlahová plocha budovy: 585 m2
– Počet žáků: 43 žáků
– Počet zaměstnanců: 3 zaměstnanci

 

Výsledky projektu:

V předkládaném projektu bude objekt přeměněn na tzv. inteligentní budovu. Jedná se o budovu, která zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní budova reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim pobyt, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz.

Inteligentní budova je vybavena možností regulace jednotlivých systémů, jako je vytápění, klimatizace, zastínění a další, a zároveň je vybavena systémy sběru a analýzy provozních dat. Na základě analýzy provozních dat budovy je pak možné provádět další optimalizaci jejího provozu a rychle a efektivně identifikovat možné problémy, nebo jim dokonce předcházet. V rámci navrženého řešení předpokládáme, že budou budovy vybaveny řídícím systémem a informačním systémem budovy který bude poskytovat informace jednak správcům budovy, ale i řídicímu systému, potřebné pro jejich rozhodování. Informační systém budovy bude spolupracovat i s některými stávajícími systémy škol s cílem dosažení co největší efektivity provozu.

Realizace projektu rovněž umožní zvýšit kvalitu výuky díky zavedení moderních vyučovacích metod, které umožní přiblížit teorii k praxi a dále také poskytnout názorné ukázky a praktické řešení modelových situací. Znalosti a osvojené dovednosti žákům umožní již v průběhu studia absolvovat odbornou praxi na pracovištích OZE a po ukončení školy usnadní přechod do praxe.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001326, SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00