VÁNOČNÍ STROM BUDE DÁL DĚLAT RADOST

Dřevo z vánočního stromu, který stál v průběhu posledních Vánoc na Staroměstském náměstí, bylo smysluplně použito. Po ukončení svátků bylo odvezeno na pilu a následně do průmyslové sušárny dřeva. Potom putovalo do naší školy, kde z něho žáci oboru truhlář v rámci individuálních konzultací během uzavření škol vyrobili zahradní lavičky a zvýšené záhony pro obyvatele Domova seniorů v Malešicích. Dne 19. května 2021 byly tyto výrobky předány za účasti primátora hl. m. Prahy p. Zdeňka Hřiba a radního pro školství p. Víta Šimrala do užívání obyvatelům Domova seniorů. V průběhu dopoledne již všichni společně pod vedením studentek naší školy ze zahradnických oborů osázeli záhonky květinami ze školních skleníků.