Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov

JSME VELKÁ ŠKOLA, MÁME VELKÉ MOŽNOSTI!

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat…

Zahrada zámeček JAROV
Škola Jarov
Škola Jarov

SDĚLENÍ ŠKOLY

Střední odborná škola Jarov  

přeje všem svým žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy krásné podzimní prázdniny v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020. Užijte si v pohodě a ve zdraví podzimní dny a 2. 11. 2020 se budeme opět těšit na „distanční“ setkání.

DŮLEŽITÉ POKYNY – AKTUALIZACE

PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE KE VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM


Na úvod děkuji všem žákům školy za jejich dosavadní aktivní přístup k distančním teoretickému vzdělávání.

 • S platností od 14. 10. 2020 přechází naše škola na distanční vzdělávání také v rámci odborného výcviku učebních oborů a praktického vyučování maturitních oborů.
 • Pro distanční vzdělávání v rámci odborného výcviku učebních oborů budou využívány schránky tříd http://i.skolajarov.cz/viewforum.php?f=380 (obdobně jako v jarním období distančního vzdělávání).
 • Pro distanční vzdělávání v rámci praktického vyučování maturitních oborů bude využívána platforma Google for Education / G Siute for Education přes aplikaci Google Učebna (tedy obdoba distančního vzdělávání u teoretických předmětů), dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
 • Ve dnech 26. 10. – 30. 10. 2020 nebude probíhat žádné ani distanční vzdělávání.
 • Domov mládeže naší školy bude uzavřen, a to po celou dobu uzavření středních škol.
 • Připomínám, že dle § 184a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žáci povinni se v případě zavedení distančního způsobu vzdělávání ho zúčastňovat. I na vzdělávání distančním způsobem se vztahují všechna příslušná ustanovení školního řádu, tj. žáci účastnící se distančního vzdělávání jsou povinni dodržovat všechna pravidla stanovená ve školním řádu.
 • Teoretické vyučování a bude i nadále probíhat on-line formou přes aplikaci Google Učebna, a to dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
 • Webová kamera není pro žáky v rámci on-line výuky nutná, resp. není povinná. Mikrofon je výhodou, ale také není nutný, resp. povinný.
 • Žáci, kteří se z prokazatelných a objektivních důvodů nemohou účastnit vzdělávání distančním způsobem v on-line formě, jsou povinni bezodkladně kontaktovat svého třídního učitele a dohodnout s ním jiný způsob poskytování distančního vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem dle svých podmínek.
 • Pro další související informace sledujte průběžně webové stránky školy (www.skolajarov.cz), facebook školy a informační systém školní agendy Bakaláři.

 

Mgr. Miloslav Janeček, v.r.
ředitel školy

V Praze dne 13. 10. 2020


Z DŮVODU COVID-19 JE ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA OD 29. 10. 2020 UZAVŘENA.

AKTUALIZACE

OPATŘENÍ proti COVID-19

platná od středy 16. 9. 2020

 

 • Všichni žáci, zaměstnanci i další návštěvníci školy (areálu Jarov i Pod Táborem) jsou povinni po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy (tzn. společné prostory ale i učebny a prostory odborného výcviku) používat ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory).
 • V průběhu odborného výcviku a odborné praxe může být krátkodobě použití ochrany dýchacích cest upraveno učitelem odborného výcviku, tak aby byla zaručena bezpečnost a hygiena práce.
 • Všichni žáci, zaměstnanci i další návštěvníci školy (areálu Jarov i Pod Táborem) jsou povinni při vstupu do školy použít dezinfekci rukou – zásobníky s dezinfekcí jsou instalovány buď přímo ve vstupu do budov, nebo na nejbližším možném vhodném místě.
 • Dezinfekce rukou i dezinfekční mýdlo je k dispozici ve všech učebnách.
 • Ve všech prostorách areálů školy je nutné zachovávat dostatečné rozestupy – platí i v době přestávek, ve frontách u občerstvovacích automatů apod.
 • V hlavních vstupech do budov jsou na vhodných místech umístěny dezinfekční rohože obuvi.
 • V obou areálech probíhá denně opakovaná dezinfekce dveřních klik, vodovodních baterií, stolů a stolků.
 • V případě pozitivních výsledků testů u kohokoliv se škola řídí instrukcemi Hygienické stanice hl. m. Prahy.
 • Připomínáme povinnost žáků školy a jejich zákonných zástupců informovat školu o všech zdravotních problémech, které by mohly souviset s COVID-19.

Mgr. Miloslav Janeček, v.r.
ředitel školy

V Praze dne 15. 9. 2020

CHCEŠ SE PŘIHLÁSIT NA NAŠI ŠKOLU?

Ahoj!

Dny otevřených dveří pro letošní školní rok už skončily, ale když už se díváš na stránky a máš chuť naši školu poznat více, zaskoč k nám kdykoli, kdy se to hodí Tobě, po dohodě se studijním oddělením.
Tady Ti nahodím spojení: 266 106 314 nebo e-mail: kvidova@skolajarov.cz

Neváhej a klidně přijď!

AKTUALITY

ZAJÍMAVÁ ZAKÁZKA ZAHRADNICKÉHO OBORU
SUSO 2020

SUSO 2020

ŘEMESLA ŽIVĚ

ŘEMESLA ŽIVĚ

WORKSHOP – „TO DÁŠ!“
HEARTHSTONE
WORKSHOP FAKRO

WORKSHOP FAKRO

KOMINÍCI A MALÍŘI NA RADNICI U PRIMÁTORA
STŘECHY PRAHA 2020
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

This post is also available in: Angličtina Němec

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00