Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov

JSME VELKÁ ŠKOLA, MÁME VELKÉ MOŽNOSTI!

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat…

Škola Jarov
Škola Jarov

SDĚLENÍ ŠKOLY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole, rodiče i rodinné příslušníky

na Den otevřených dveří SOŠ Jarov v úterý 12. 12. 2023 od 14,00 do 17,00 hod.

Vždy v každou celou hodinu budou návštěvníkům podány souhrnné informace o škole

zástupci vedení školy. Následně bude návštěvníkům školy umožněna prohlídka školy teorie, dílen

odborného výcviku a praxe stavebních a dřevozpracujících oborů i detašovaného pracoviště

školy pro odborný výcvik a praxi zahradnických oborů a domova mládeže. 

Taneční kurzy pro žáky

Flora Pragensis

Maturitní ples 2024

After party 2024

OZNÁMENÍ O PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ AKCI A ZÁKAZU VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM NA STAVENIŠTĚ V AREÁLU SOŠ JAROV 

Šablony JAK Jarov

Od 1. 1. 2023 naše škola realizuje projekt Šablony JAK Jarov z nového Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem tohoto programového období je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského a ekonomického rozvoje. Jedním z dílčích cílů je podpora učitelské profese prostřednictvím vzdělávání, z toho důvodu je část projektu zaměřena na podporu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy. Dalším cílem je zajistit spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělání pro všechny žáky bez rozdílu, k tomu výrazně přispívá činnost Školního poradenského pracoviště. Proto je druhá část projektu věnována finančnímu zajištění provozu ŠPP na další období.

CHCEŠ SE PŘIHLÁSIT NA NAŠI ŠKOLU?

Ahoj!

Když už se díváš na stránky a máš chuť naši školu poznat víc, zaskoč k nám kdykoli, bez ohledu na to, zda jsou dny otevřených dveří nebo nejsou. Když se budeš chtít k nám podívat, brnkni na studijní oddělení, není problém se domluvít.
Tady Ti nahodím spojení: 266 106 314 nebo e-mail: kvidova@skolajarov.cz

Neváhej a klidně přijď!

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

OTEVÍRACÍ DOBA:

květen – říjen: 09:00 – 18:00 hod. denně

listopad – duben: 09:00 – 17:00 hod. v pracovní dny (pouze ve dnech, ve kterých probíhá školní vyučování)

AKTUALITY

Zahájení školního roku 2008/2009 – 2008-09-01

Je 1. září 2008, 9:00 hod. a Střední odborná škola stavební…

Návštěva Senátu

Dne 28. května 2008 navštívila třída 3BZ Senát Parlamentu…

Prezentace Policie České republiky

V říjnu roku 2006 naší školu navštívila Policie, nikoliv…