KLEMPÍŘ

(23 – 55 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru klempíř se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech.

V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně ve specializaci na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání stavební klempíř. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti v oboru. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Profese je dlouhodobě velmi žádaná, zejména zaměření stavební klempíř.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    3 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Vyučení v oboru – předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Závěrečná zkouška – výuční list

Klempíř - Škola Jarov

Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

KLEMPÍŘSKÁ SOUTĚŽ

SOUTĚŽ MĚĎ 2019

Dne 20. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní…
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
Soutěž se stavebnicí Merkur
STŘECHY PRAHA 2020
VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
MACHŘI ROKU 2019

MACHŘI ROKU 2019