KLEMPÍŘ

(23 – 55 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru klempíř se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech.

V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně ve specializaci na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání stavební klempíř. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti v oboru. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka. Profese je dlouhodobě velmi žádaná, zejména zaměření stavební klempíř.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    3 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Vyučení v oboru – předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Závěrečná zkouška – výuční list

Klempíř - Škola Jarov

Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

KLEMPÍŘSKÁ SOUTĚŽ

SOUTĚŽ MĚĎ 2019

Dne 20. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní…
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ