Adopce afrických dětí

V lednu 2009 se naše škola přihlásila do dlouhodobého programu Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku . Z kartotéky humanistického centra Narovinu byla vybrána čtrnáctiletá dívka Winnie Wambua, která žije v chudinské čtvrti hlavního města Keni v Nairobi.

V současné době probíhá dobrovolná sbírka mezi studenty i zaměstnanci naší školy. Díky vybraným prostředkům bude moci Winnie dále chodit do školy a získá tak naději na lepší život ve své zemi.
Školní rok v Keni začíná v lednu a je rozdělen do tří vyučovacích období, mezi kterými jsou prázdniny. Adoptované dítě může nastoupit do školy vždy na začátku vyučovacího období – tedy v lednu, květnu nebo září. Po ukončení tříměsíčního vyučovacího období škola vystaví vysvědčení, které adoptivní rodič potom dostane s dopisem a fotografií od dítěte.