ARBORISTIKA A STROMOLEZECTVÍ V PRAXI

Ve dnech 21. – 22. 1. 2019 proběhl na naší škole projekt, podporovaný MŠMT a EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ.

Díky uvedenému projektu jsme přizvali do výuky odborného předmětu sadovnictví, u maturitních ročníků, odborníka z praxe. Cílem bylo seznámit žáky s obory, které jsou součástí zahradnické praxe, ale již mají vyšší specializaci a vyžadují tak podrobnější znalosti nejen z oboru zahradnictví, ale i z ostatních oborů. Úmyslně byl vybrán obor arboristika a stromolezectví, ke kterému se žáci v rámci ŠVP věnují většinou jen okrajově.

Zkušený arborista a stromolezec Bc. Jiří Blecha, DiS., připravil a realizoval společně s Ing. Annou Schwarzovou 12 interaktivních vyučovacích hodin pro tři třídy maturitních ročníků zahradnických oborů.

Obsah výuky:
1. Arboristika a stromolezectví v praxi – Legislativa a právní úkony, práce s výpisem z katastru
2. Arboristika a stromolezectví v praxi – Inventarizace a hodnocení dřevin, Oceňování dřevin
3. Arboristika a stromolezectví v praxi – Výsadba a řez dřevin
4. Arboristika a stromolezectví v praxi – Výbava stromolezce, názorné ukázky stromolezení, BOZP, video s praktickou ukázkou

Škola Jarov - Workshop "To dáš"

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00