AREÁL ŠKOLY

AULA

Součástí školních společenských prostor je velký sál, balkón, klubovna, šatna a zasedací sálek…

Škola Jarov - Aula
Škola Jarov - Aula

BUDOVA ŠKOLY

Na adrese Praha 9, Učňovská 1 se nachází ředitelství školy, probíhá zde teoretické vyučování všech oborů, jsou zde rozsáhlé dílny pro praktickou výuku, domov mládeže, stravovací zařízení a sportovní areál s tělocvičnami.

Škola Jarov

DOMOV MLÁDEŽE PŘI SOŠ JAROV

Domov mládeže je na naší škole přizpůsobený pro ubytování dívek i chlapců. O žáky je postaráno kvalifikovanými pedagogy, kteří pomohou dětem překonat počáteční obtíže spojené s odchodem od rodiny a přechodem k náročnému studiu střední školy. Areál, kde se DM nachází, je dobře vybavený pro zajištění využití volného času.

BAZÉN A SAUNA

Součástí areálu školy je sauna a plavecký bazén o rozměrech 12,5 x 8m. Bazén je využíván především v hodinách tělesné výchovy. V odpoledních hodinách je bazén i sauna k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímán široké veřejnosti.

PRACOVIŠTĚ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Naše škola má vlastní prostorné moderně vybavené dílny pro výuku odborného výcviku technických oborů…

ŠKOLNÍ ŠATNY

Šatny v budově hlavního areálu školy na adrese Učňovská 1.

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Školní botanická zahrada je mezi konkurencí ostatních zahradnických škol do jisté míry unikátem, shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin, je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě. Toto odloučené pracoviště školy slouží k výuce odborného výcviku zahradnických oborů.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

V areálu naší školy se nachází nově zrekonstruovaná školní jídelna. Studenti mají každý den 1 volnou hodinu na oběd. Oběd tvoří polévka, hlavní jídlo a zákusek. U obědů je vždy na výběr mezi třemi hlavními jídly.

Firma Ertus- školní jídelny, spol. s r.o.
IČO: 26477475kancelář školního stravování:
Po – Čt: 9.30 – 13.00

kontakt:
Lukáčová Darina, tel. 266 106 555, 774 656 131

platby na účet:
43 – 8024310237 / 0100 , variabilní symbol bude přidělen v kanceláři školní jídelny

 

Škola Jarov - školní jídelna

ŠKOLNÍ KANTÝNA A INTERNETOVÁ KAVÁRNA

V blízkosti školní jídelny se nachází kantýna, kde si lze vybrat z několika druhů nápojů, salátů, cukrovinek, chlebíčků a dalších pochutin. V prvním patře školy se nachází internetová kavárna, která kromě internetu nabízí celou řadu nápojů a možnost příjemného posezení, pořádání firemních rautů, přednášek apod.

Škola Jarov - Školní kantýna
Škola Jarov - Školní kantýna

ŠKOLNÍ KNIHOVNA A STUDOVNA

Školní knihovna má ve správě více než 9 600 knihovních jednotek. Fond školní knihovny je tvořen nejen knižními svazky, ale i periodiky (v současné době odebírá naše škola 15 odborných periodik) a elektronickými médii (převážně ve formě interaktivních výukových programů.

Škola Jarov - Školní knihovna, studovna
Škola Jarov - Školní knihovna, studovna

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

  • poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl apod.)
  • poradenské konzultace pro rodiče (adaptační či výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, kariérové poradenství, vztahové potíže apod.)
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostika speciálních potřeb žáka, vytyčení hlavních problémů žáka a tvorba IVP, vzdělávací, reedukační, kompenzační a stimulační práce se žákem, doučování žáků, náprav)
  • psychodiagnostika (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině ap.)
  • práce se třídami (preventivní adaptační a osobnostně – sociální programy, tématické programy, diagnostika vztahů, intervenční práce se vztahy v kolektivu ap.)
  • spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize ap.)
Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PRODEJNY KVĚTIN

Školní vazárny a prodejny květin zajišťují služby pro veřejnost ve vazbě a aranžování květin v rámci odborného výcviku našich žáků.

Škola Jarov - školní prodej květin
Škola Jarov - školní prodej květin

UČEBNY

Učebny pro teoretické vyučování v budově hlavního areálu školy na adrese Učňovská 1.

Škola Jarov - učebny
Škola Jarov - učebny

TĚLOCVIČNY, POSILOVNA

Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny a posilovna. Velká tělocvična nabízí ke sportovnímu vyžití plochu 30,3 x 18m, malá tělocvična 24,2 x 12,5m. Posilovna má 12 stanovišť. V odpoledních hodinách je sportovní areál k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímán široké veřejnosti.

Škola Jarov - posilovna, tělocvična
Škola Jarov - posilovna, tělocvična

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ AREÁL

Součástí areálu školy je hříště s umělou trávou o rozměrech 43 x 23m a polytanové hříště vhodné na kolektivní sporty. V odpoledních hodinách je sportoviště k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímáno široké veřejnosti.

Součástí areálu školy je hříště s umělou trávou o rozměrech 43 x 23m a polytanové hříště vhodné na kolektivní sporty. V odpoledních hodinách je sportoviště k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímáno široké veřejnosti.
Součástí areálu školy je hříště s umělou trávou o rozměrech 43 x 23m a polytanové hříště vhodné na kolektivní sporty. V odpoledních hodinách je sportoviště k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo je pronajímáno široké veřejnosti.