AUTOMATIZOVANÉ EXTERNÍ DEFIBRILÁTORY (AED)

Naše škola dnes, tj. 7. 9. 2020, nainstalovala ve veřejně přístupných prostorách obou svých areálů automatizované externí defibrilátory (AED), které jsou určeny v případě potřeby i pro laické použití. V rámci hlavního areálu na Jarově (Učňovská 100/1,  Praha 9) je defibrilátor umístěn ve vestibulu v rámci Informačního centra. Na detašovaném pracovišti – školní botanické a provozní zahradě (Pod Táborem 17/4, Praha 9) je pak defibrilátor umístěn na chodbě v budově odborného výcviku v horní části zahrady. Dvojice pořízených automatizovaných externích defibrilátorů (AED) je tvořena ověřenými certifikovanými přístroji Philips HeartStart FRx. Finanční prostředky na toto nové vybavení poskytl náš zřizovatel, tedy hl. m. Praha, a to na základě výsledků realizovaného bezpečnostního auditu vybraných škol zřizovaných hl. m. Prahou. Bezpečnostní audity a z nich plynoucí pořízení AED představují první kroky v dlouhodobém procesu zvyšování bezpečnosti škol ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Samozřejmě pevně doufáme, že tyto výborné pomocníky u neodkladné první pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě, nebudeme muset nikdy využít…

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00