Beseda o Evropské unii

Dne 8.4. 2009 se na Střední škole stavební a zahradnické konala beseda s JUDr. Ing. Tomášem Novotným, ředitelem Úřadu Regionální rady, o historii a fungování evropské unie. Žáky nejvíce zajímala otázka získávání dotací prostřednictvím strukturálních fondů a fungování jednotlivých orgánů v unii.