KROKUSY NA ŽIŽKOVĚ

Kousek od školy vykvetla úžasná louka, kterou jsme si nemohli nechat ujít. Třída maturitního ročníku 4.AZ zahradnického oboru se zaměřením na SKT vyrazila na místo obdivovat nejen pozdrav jara v podobě krokusů, ale i zdařilou rekonstrukci náměstí Barikád.

Navázali jsme tak na učební osnovy a žáci si v terénu vyzkoušeli určování dřevin v terénu a jejich dendrologické hodnocení.

SADOVNICKÝ PROJEKT

Dne 10.12.2018 si žáci třídy 4.AZ z předmětu Sadovnická a krajinářská tvorba (SKT) poprvé na vlastní kůži vyzkoušeli prezentaci vlastních výtvorů přímo investorovi. Od poloviny října se žáci, pod vedením Ing. Anny Schwarzové, věnovali vypracování konkrétního sadovnického projektu soukromé zahrady, který byl zadán přímo investorem.

Žáci se museli „poprat“ s nelehkým zadáním. Prošli si cestou tvorby zahrady, na které každý z nich, začal nad prázdným papírem a do cíle došel s konkrétním řešením. Zabrat jim jistě dal nejen kompoziční, ale i osazovací plán, axonometrie, či textová část s rozpočtem. Vytvořili tak návrh své první reálné zahrady. Investor tak má v současné době před sebou přes desítku projektů, ze kterých může vybírat. Vítězný projekt bude na přání investora i finančně ohodnocen.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ČERTOUSY

Dne 28.11. 2018 se zúčastnili žáci třídy 1I exkurze do Čistírny odpadních vod v nedalekých Horních Počernicích – Čertousech. Žáci si zde v praxi osvojili již získané teoretické poznatky o vodárenském koloběhu a především mechanicko-biologickém čištění odpadních vod.

Žáci měli možnost vidět zařízení pro mechanické předčištění jako lapák štěrku, česle a lapák písku. Následně obcházeli nádrže, kde dochází k biologickému čistění – tedy pomocí bakterií. Nakonec se dostali k dosazovacím nádržím, kde dochází k odtoku čisté vody do vodního toku a k usazení kalu, kde část kalu dále putuje do kalových zásobních nádrží a část aktivovaného kalu se navrací zpět do aktivačních nádrží.

Exkurze byla po celou dobu komentovaná se závěrečným opakováním, co rozhodně nepatří do kanalizace.

ZAHRADNÍCI OPĚT V CENTRU PRAHY – SKT – 4.AZ.

V pondělí 12. 11. 2018 se skupina žáků SKT ze třídy 4. AZ s Ing. Annou Schwarzovou opět vydala do terénu.

Náplní odpolední exkurze bylo podívat se na postup realizace výsadeb okolo Národního muzea i projít si Václavské náměstí a představit si tak v reálu veřejnou zeleň, jako nové téma, které nás čeká v příštích měsících.

Žáci na vlastní oči viděli, jak vypadají a jak se realizují okrasné záhony, zpevněné plochy, výsadby dřevin a květin, obruby záhonů, pokládka trávníků, výsadby v prokořenitelných zemních buňkách i jak zajistit svahy proti erozi. Velkou radost nám udělala i možnost nahlídnutí do projektové dokumentace.

EXKURZE NA TÉMA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Dne 6.11.2018 navštívili žáci 2AZ, 2CMP a několik žáků z 1. CZ kompostárnu Želivec, čističku odpadních vod (ČOV) v Benešově a bioplynovou stanici Přibyšice.

Na ČOV v Benešově poznali, čím vším prochází odpadní voda, než se vrátí zpět do vodních toků. Na této čističce dochází k mechanicko-biologickému čištění. Voda se nejprve zbavuje hrubých mechanických nečistot, prochází přes lapáky štěrku, písku a tuků. Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganismů.

V Kompostárně Želivec se dozvěděli, co vše patří a co nepatří do kompostu, o zrání kompostu a jeho dalším použití. Dále nás zaujaly stroje, které rostlinné zbytky a poté kompost zpracovávají.

V bioplynové stanici Přibyšice viděli a „cítili“ zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, gastro odpadu a surovin již nevhodných ke spotřebě. Tato stanice je prvním zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadu v anaerobní variantě v naší republice. Část bioplynu je využívána na vyhřívání fermentačních nádrží a část se mění na elektrickou energii, která je předávaná do běžné sítě.

Exkurze byly velice poučné a zajímavé. Děkujeme EkoDomovu a paní Mgr. Marii Saidlové za organizaci exkurze.

VĚNEC NA ZAVĚŠENÍ

Předposlední grantové odpoledne ve floristice jsme se věnovali dekoraci, kterou můžeme použít na zeď, či na dveře.

Za základ jsme zvolili čistě bílý věnec z výhonů révy. Materiál jsme kombinovali v barvách pastelových – světle zelená, růžová, smetanová – bílá.

Tvar věnce jsme nechali zachovaný a květy, listy, plody jsme na věnec lepili do symetrického či asymetrického tvaru, tak, aby pohyb věnce kopíroval.

Posuďte, zda se nám věnec povedl.

ADVENT 2018

Konec listopadu nebo začátek prosince – začátek Adventu. V letošním roce připadá první adventní neděle na 2. prosince. Floristi i ostatní zahradníci mají plné ruce práce s vytvářením adventních výrobků (adventní věnce, adventní svícny, domovní znamení …..).

Naše škola pořádá pro veřejnost kurzy, kde si přihlášení mohou vytvořit svůj vlastní výrobek.

Letos kurzy vyšly na pondělí až středu a adventních věnců bylo vytvořeno 82. Hlavním prvkem jsou svíčky a tak byly věnce s bílými, červenými, vínovými, zlatými, stříbrnými, smetanovými svíčkami. Ale nebyly výjimkou ani barvy fialové, modré, oranžové, zelené ..

Devadesát procent věnců je vytvořeno z chvojí – jedlového, ale je možné použít i věnce ze skořápek ořechů, kůry platanu, či již „předpřipravený“ věnec z pedigu.

Přízdoby jsou voleny symbolicky – plody, hvězdičky, baňky, andílci, zvonky, koníci …

Vše hotovo a 2. prosince můžeme zapálit první adventní svíčku.

INSPIRACE V ATELIÉRU FLERA

ateliér zahradní architektury Ferdinanda Lefllera

„Hlavní příčina toho, že se Vám nedostává odpovědí, spočívá v tom, že se neptáte“ – Richard Bach

Tyto slova naleznete v úvodu nové knihy, Žijte ve své zahradě, jejímž autorem je Ferdinand Leffler. No a tak jsme se s žáky třídy 4. AZ – SKT, vydali navštívit jeho ateliér zahradní architektury v Praze a ptali jsme se a ptali jsme se …

Zakladatel ateliéru a autor uvedené knihy nám věnoval svůj čas a zajímal se o naše představy o zahradničení, stejně tak, jako se naši žáci zajímali o to, jak uspět v našem oboru.

Architekti a projektanti v ateliéru nám následovně představili různé ukázky zahradnických projektů, které tvoří. Představili nám základní postupy při vyhotovení projektů, programy ve kterých svoje díla tvoří, pohovořili o komunikaci mezi investorem, zadavatelem i realizátorem. Celou řadu cenných informací, které jsme díky tomuto báječnému odpoledni získali, jistě využijeme.

TEREZÍN

V rámci výuky občanké výchovy a architektury jsme se třídami 1IKK, 2IKK, 2DST a 3CZA navštívili město Terezín. Návštěva malé pevnosti, která se během druhé světové války stala pracovním táborem, byla pro žáky i učitele velkým zážitkem. S průvodci jsme prošli celým areálem, prohlédli jsme si cely, ve kterých vězni bydleli, měli jsme možnost vidět i prostory určené dozorcům, popravní místa, samotky. Dozvěděli jsme, že v Terezíně byl dokonce i vězněn muž zodpovědný za smrt císaře Františka Josefa I. Koncem prohlídky jsme prošli zásobovacím tunelem jež se používal ještě před válkou. Exkurze dále pokračovala do centra města, kde jsme měli možnost vidět náměstí i kostel města, prohlédnout si pravoúhlou uliční síť, což byl i jeden z důvodů, proč si nacisté město pro své plány vybrali. Náladu celého dne umocnilo i pochmurné mrazivé počasí. Dle ohlasů byli všichni ze dne nadšení a odnesli si nejen nové informace, ale i pocity.

SVATEBNÍ KYTICE – ANGLICKÁ KAPKA

Po čtrnácti dnech jsme se opět v úterý odpoledne sešli, abychom uvázali kytici pro nevěstu. Floristický seminář pro žáky naší školy je poskytován z grantu hlavního města Prahy.

Rostlinný materiál: lilie, drobnokvěté karafiáty, trsnaté růže a chryzantémy, germíny, asparágus, blahovičník, ruskus a salal.

Ostatní použitý materiál: vodící drát, drát na cívce, sekaný drát číslo 7 a 8, adhezivní lepidlo na živé květy.

Po rozdělení rostlinného materiálu jsme seřízli květy a zeleň na asi 2 až 3 cm a každou stopku jsme pomocí adhezivního lepidla zajistili proti ztrátě vody. Po zaschnutí lepidla jsme květy a zeleň navázali na sekaný drát. Když jsme měli hotovo – začali jsme od spodu vázat kytici. Začínáme jemným drobným materiálem (poupě, drobný květ, jemná zeleň) přikládáním k vodícímu drátu a drátem na cívce k němu materiál připevníme. Květy a zeleň se dávají hustě k sobě v pravidelném či nepravidelném rozptylu. Zároveň ze spodní – rubové strany přikládáme listy salalu tak, aby zakryly vodící drát a ostatní dráty. Kytici postupně rozšiřujeme a ve vrchní části vytvoříme kupoli (těžiště).

Po svázání se rukojeť z drátů zakryje pomocí stuhy, aby nevěstu dráty nepoškrábaly a neponičily nevěstě šaty.

Kytice nemá vlastní stonky, dráty jako náhrada stonků jsou dost těžké, proto délka kytice je jen asi 30 cm.

Při této práci jsme si osvojili použití adhezivního lepidla pro zabránění ztráty vody z rostlinného materiálu, techniku navazování květů a listů na drát a následné přivazování k vodícímu drátu.

Míša se rozhodla zkusit zhotovit kulatou kytici technikou vypichování do svatebního držáku.