LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ

Již po třetí v řadě jsme vyrazili v termínu 11. 3. – 16. 3. 2019 na lyžařský a snowboardový kurz do lyžařského střediska v Jizerských horách. Kurz jsme absolvovali na Tanvaldském Špičáku a Severáku. Sněhu bylo dostatek, i když se jelo v pozdějším termínu. Po ubytování v hotelu Semerink jsme vyrazili na menší procházku v okolí a na rozhlednu. Výcvik byl zaměřen na výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Samotnou výuku vedli instruktoři z agentury CK Sport. Každý večer naše žáky čekaly přednášky na téma pravidla chování na sjezdovce, pomoct zraněným, správné oblečení do hor. Dále jsme absolvovali přednášku o lavinách a díky dostatku sněhu si žáci mohli vyzkoušet jaké to je ocitnout se pod lavinou.

Věříme, že se kurz našim žákům líbil a že si ho užili. Na to, že se žáci předem moc neznali, tak vytvořili skvělou partu :) a pedagogický dozor Mgr. Radovan Fogad, Ing. Ondřej Kabeláč a Mgr. Chaloupka Tomáš nemuseli řešit žádné krizové situace :) .

LYŽAŘSKÝ KURZ OU 2019 – 2019-02-01

Letošní sněhová nadílka byla přímo výzvou pro všechny milovníky hor. Možná i proto se na lyžařský kurz přihlásil větší počet dětí, které na lyžích ještě nikdy nebyly a chtěly si lyžování vyzkoušet. Začátečníci tvořili téměř polovinu z celkového počtu žáků. Tradici jsme neporušili a vyrazili opět do malebného lyžařského střediska v Pasekách nad Jizerou. V horské chatě Na […]

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

V druhé polovině měsíce dubna, jako již tradičně, proběhly obhajoby ročníkových prací maturitních oborů zaměřených na zpracování dřeva.

Žáci maturitních ročníků si na začátku tohoto školního roku vylosovali zadání konkrétní dřevostavby, které osahovalo požadované dispoziční řešení, zadaný konstrukční systém, energetickou třídu budovy a způsob založení stavby. Nabídka letošních zadání byla, oproti minulosti, rozšířena o dřevostavby z křížem lepeného dřeva a prostorové konstrukční systémy.

Tvorba ročníkové práce probíhá téměř po celý rok v rámci předmětů technická cvičení a aplikovaná výpočetní technika. Po vypracování, svázání a odevzdání prací žáci obdrželi hodnocení od svých vedoucích a oponentů. Posledním krokem bylo zahrnout jejich případné připomínky do prezentace a obhájit své práce před odbornou komisí a svými spolužáky.

Pozitivní faktem posledních let je zvyšující se odborná úroveň prezentovaných prací. Výjimkou nebyly ani letošní obhajoby, které všichni žáci zvládli úspěšně.

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů u maturitních zkoušek.

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ 2018

Již po druhé za sebou jsme vyrazili na lyžařský a snowboardový kurz do lyžařského střediska v Jizerských horách. Kurz jsme absolvovali na Tanvaldském Špičáku a Severáku. Sněhu bylo dostatek a počasí nám letos vyšlo fantastické. Sluníčko nás hřálo do obličeje při sjíždění sjezdovek :) . Po ubytování v hotelu Semerink jsme vyrazili na menší procházku v okolí a na rozhlednu. Výcvik byl zaměřen na výuku sjezdového lyžování a snowboardingu. Samotnou výuku vedli instruktoři z agentury CK Sport a večer naše žáky čekaly přednášky na téma pravidla chování na sjezdovce, pomoct zraněným, správné oblečení do hor. Dále jsme absolvovali přednášku o lavinách a o tom, jak hledat pomocí sněhových sond lidi pod lavinou.

Věříme, že se kurz našim žákům líbil a že si ho užili. Na to, že se žáci předem moc neznali, tak vytvořili skvělou partu :) a pedagogický dozor Mgr. Radovan Fogad a Ing. Ondřej Kabeláč nemuseli řešit žádné krizové situace :) .

BAREVNÁ INSPIRACE

Dne 24. 2. 2018 se v naší škole konala Valná hromada Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a zároveň se zde uskutečnila výstava „Barevná inspirace 2018“. Jedná se o tradiční výstavu, letos se konal již třináctý ročník, kterého se zúčastnilo 50 vystavovatelů v celkem 30stáncích. Vystavovány a prezentovány byly veškeré materiály, nářadí a pomůcky, které může malíř, lakýrník, nebo tapetář při své práci potřebovat. Svým rozsahem a obsahem je výstava „Barevná inspirace“ největší specializovanou „barvářskou“ výstavou. Zúčastnili se nejenom členové Cechu malířů, kteří byli zároveň účastníky souběžně probíhající Valné hromady, ale také odborná veřejnost, učitelé naší školy i řada žáků.

GRANTY hl. m. PRAHY 2018

Naše škola, tak jako každoročně, podala množství žádostí o grantové projekty na kalendářní rok 2018. Jednalo se o grantový program „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018“ pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Tak jako v letech minulých, podařilo se nám i na rok 2018 získat finanční podporu na všechny námi předložené grantové projekty. Tato skutečnost je o to cennější, že počet konkurenčních žadatelů je meziročně opět vyšší. Uvedená podpora ze strany našeho zřizovatele nám takto umožní zrealizovat množství aktivit určených pro naše žáky, jen namátkou:

•  Uspořádat 7. ročník odborné soutěže Flora Pragensis 2018 pro žáky zahradnických oborů vzdělávání

•  Pořádat svářečské kurzy pro nadané žáky naší školy v rámci svářečské školy

•  Realizovat semináře vazby květin pro rozvoj žáků zahradnických oborů s handicapem

•  Umožnit účast nadaných žáků stavebních a zahradnických učebních oborů na odborných soutěžích

•  Uspořádat skupinový studijní pobyt v Londýně (GB) pro naše žáky učebních a studijních oborů

•  Uspořádat skupinový studijní pobyt v Německu (Hamburk a Mühlbach) pro naše žáky

Celkově se jedná o finanční podporu bezmála 500 tis. Kč. Této cílené finanční podpory, kterou nám hl. m. Praha poskytuje, si velmi vážíme a současně můžeme konstatovat, že veškeré realizované minulé ročníky navazujících projektů dokládají účelnost a prospěšnost takto vynaložených grantových prostředků.

Naše poděkování patří samozřejmě také všem pedagogům a žákům, kteří se na úspěšné realizaci grantů podílí.

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PC UČEBNY

V lednu letošního roku byla provedena v naší škole vlastními silami kompletní modernizace a rozšíření PC učebny v budově OU. Během obnovy byly přidány nové stoly s počítači a celá učebna byla našimi žáky velmi kreativním způsobem vymalována. Navýšení kapacity stolů a PC proběhlo především kvůli zvyšující se naplněnosti tříd. Na celé akci se podíleli žáci školy Jarov pod dohledem učitelů odborného výcviku. Jednalo se především o žáky z truhlářského a malířského oboru. Celá modernizace se velmi povedla a učebna slouží nejen k výuce předmětu ICT.

PŘIPRAVUJEME NOVÝ UČEBNÍ OBOR

Od školního roku 2018/2019 budeme v naší škole vyučovat nový učební obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami se stále zvyšuje nutnost dobrého hospodaření s vodou, ať již se jedná o vodu pitnou, užitkovou, ale i znečištěnou odpadovou. Stále více se řeší zachytávání a další využívání vody dešťové. Firmy, řemeslníci, odborníci zabývající se problematikou vodovodů, kanalizací a obsluhou vodárenských zařízení jsou stále žádanější a váženější. Toto odvětví má zcela jistě velkou budoucnost.

Při přípravě výuky tohoto oboru naše škola úzce spolupracuje se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s., patřící do skupiny Veolia Česká republika. Právě tato společnost se zcela jistě stane jedním z významných možných zaměstnavatelů úspěšných absolventů tohoto učebního oboru.

Více o tomto oboru naleznete ZDE.

DEN PRO ZDRAVÍ – PŘEDNÁŠKY

Ve středu 12. 4. 2017 absolvovaly třídy 1. MPP, 1. IA a 1. IB soubor přednášek v rámci Dnů pro zdraví. S PaedDr. Kristinou Novákovou se žáci naučili, jak postupovat v případě mimořádných událostí, jaké mohou být živelné pohromy (povodně, zemětřesení, aj.), s Bc. Tomášem Chaloupkou se měli možnost zamyslet nad tím, jak se starají o své zdraví, nejen dodržováním základních zásad, týkajících se nevhodnosti užívání návykových látek, ale i zdravé stravy, dodržování pitného režimu, aktivního přístupu k životu a nutnosti odpočinku, který má vliv na regeneraci celého organismu. Nakonec se žáci od Mgr. Marka Pavelky dozvěděli, jak správně postupovat v případech poskytnutí první pomoci, ujistili se, že v současnosti jsou pravidla poskytnutí první pomoci natolik jednoduchá, že ji může a dokonce musí (pokud nejde o ohrožení vlastního života) poskytnout každý dospělý, mladistvý i dítě, ale zároveň je třeba mít na paměti i ochranu vlastního zdraví i života. Děkujeme všem přednášejícím za přednášky, které byly nejen poučné, ale i zábavné, byly vedeny formou diskuze, která byla pro žáky značným přínosem.

EXKURZE DO HASIČSKÉ STANICE

Dne 11. dubna 2017 navštívili žáci třídy 1. MSB, v rámci programu Týden pro zdraví hasičskou stanici č. 5 ve Strašnicích. Během exkurze si žáci mohli z blízka prohlédnout veškerou techniku a vybavení používané hasiči při jejich každodenní práci.