CENTRA INTERAKTIVNÍ VÝUKY (CIV)

JARNÍ FLORA OLOMOUC 2019 – 2019-04-01

Naši školu opět oslovila přední česká floristka Klára Franc Vavříková, abychom s ní realizovali v Olomouci Jarní Floru. Zřejmě byla spokojená s prací našich žáků při přípravě výstavy orchidejí v pražské Troji. Ve dnech, kdy většina lidí odpočívá a slaví velikonoční svátky, odjel tým našich studentů a pedagogů pod vedením pana Jana Stibora do hanácké metropole. Eliška Součková, naše nejmladší mistrová, Filip Hrouda 1. ročník a Daniel Marek z 2.ročníku se s nadšením připojili ke Klářinu Dream Týmu, který postupně doplnili i studenti Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty. Práce bylo mnoho, očistit a zařezat bezpočet lilií, hledíků, alstromérií, ostrožek, česneků a dalších řezaných květin. Našima rukama prošlo i mnoho jarních hrnkových rostlin. Ale co bylo fyzicky nejnáročnější – namočit, rozvozit a opatrně uložit na přesně vymezená místa kvanta oasisových kostek, aby řezané květiny, které budou na zemi tvořit rozkvetlou zahradu, vydržely po celou dobu výstavy. Nepočítali jsme je, ale pro vaši představu šest plných a dost vysokých palet nám zabralo cca deset hodin práce. Kluci teď už vědí, že floristika není jen o tom, držet v ruce květiny, ale i tvrdá řehole přípravy tak velkého projektu. Bohužel jsme tentokrát museli odjet do Prahy ještě před dokončením celé expozice, kterou Klára nazvala „Zahrada zázraků skla a květin“ s ústředním „Stromem života“ a tak jsme si nemohli vychutnat celkový pohled na hotovou Jarní Floru Olomouc 2019.

Přesto jsme velmi rádi prezentovali naši školu a všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.

ADVENT VE CTĚNICÍCH

Po půl roce jsme opět vyrazili do Zámeckého areálu Ctěnice, tentokrát na akci v adventním duchu. Ve Ctěnicích si, pro ty nejmenší, připravili dílny v duchu lidových řemesel. O víkendu, 1. prosince, kdy celá akce začínala, si děti mohly v prostorách Kočárovny vyrobit plovoucí skořápkové lodičky, poznaly starou recepturu pečení vánoček, vytvořily si vánoční stromeček s kometou, seznámily se s pletařskou technikou zpracování orobince a u našeho zastavení si mohly zhotovit závěsný adventní věneček. Nejdříve si slaměnou podložku omotaly stuhou, potom si ho ve spodní části ozdobily chvojím a přírodními nebo umělými ozdobami. Naši žáci Michaela Babůrková, 2.CZ a Leoš Krajňák, 3. CZA, pomáhali těm nejmenším a v mezičase podávali těm větším informace o studiu na naší škole. Velké poděkování patří nejen jim, ale především Ing. Karle Šindelářové za přípravu celého dne, dále Ing. Ivě Hofmanové a Ing. Zuzaně Švábenské. Jak se dětem věnečky povedly, se můžete podívat na fotografiích pod článkem J .

SCHOLA PRAGENSIS 2018

Naše škola se, jako již tradičně, prezentovala na jubilejním 23. ročníku přehlídky Schola Pragensis, která zájemcům představuje pražské střední a vyšších odborné školy. Přehlídka škol se konala ve dnech 22. 11. až 24. 11. 2018 v Kongresovém centru Praha.

Rámcovou představu o dění na našem stánku nejlépe přiblíží zveřejněné fotografie. Jsme rádi, že stánek naší školy opět patřil k těm z nejvíce navštěvovaných, stále zde bylo možno vidět činnosti charakterizující naší školu. Konkrétní odbornou činností byly prezentovány ze stavebního zaměření učební obory sklenář, klempíř, malíř a lakýrník, instalatér a kominík. Současně probíhala na stánku školy prezentace floristické vazby květin a vánočních věnců, s níž sklidila prezentující skupinka žáků zahradnických oborů velký úspěch. Obecně lze říci, že zájem veřejnosti o stánek naší školy a nabízené obory byl značný. Mnoho návštěvníků vyjádřilo svůj zájem o návštěvu dnů otevřených dveří naší školy, případně o studium některého z námi nabízených oborů.

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen své obory vzdělávání, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potenciální zájemci o studium na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.

Všem žákům a zaměstnancům školy, kteří mají na přípravě a úspěšné prezentaci naší školy svůj podíl, patří velké poděkování.

p

NÁVŠTĚVA Z PRAKTICKÉ ŠKOLY

Dne 19. 11. 2018 naši školu navštívili chlapci a děvčata ze Základní praktické školy Ružinovská z Prahy 4.

Seznámili se u nás s většinou stavebních, strojních a dřevařských oborů.

Mohli se seznámit s celkovým zařízením dílen, prohlédnout si jednotlivé stroje v provozu. Velký zájem byl hlavně o strojní zařízení v prostorách truhlářských dílen a následně v dílně strojních mechaniků. Viděli naše žáky při práci a zároveň si mohli některé nářadí vzít do ruky a zjistit, jak by se jim s ním pracovalo.

Měli také možnost si prohlédnout zařízení instalatérské učebny a vyzkoušet si systém přečerpávání vody z umyvadla do kanalizace, bez využití gravitace.

Všem se v naší škole líbilo a těší se, že se v budoucnu vyučí nějakému řemeslu.

JARMARK ŘEMESEL

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili akce „Jarmark řemesel“, která se konala 7. 11 – 8. 11. 2018 ve Střední škole – COPT v Praze 9. Tato akce je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším zájemcům o řemeslné obory vzdělání. Účastníci jarmarku se reálně seznámili s řemesly a technickými profesemi, vyzkoušeli si své manuální dovednosti a zúčastnili se různých dovednostních soutěží. Pevně věříme, že jsme s naší expozicí všechny zúčastněné zaujali.

FLORISTICKÁ NEDĚLE

Nadšení studenti se svými pedagogy měli možnost získat inspiraci i během neděle 14. 10. 2018. Velkoobchod floristickým zbožím Canea pořádal seminář a my jsme byli při tom… Vánoční a podzimní dekorace tvořené rukama polských floristek ( Monika Wilgoeka a Malgorzata Ziemecka ), jsme mohli sledovat velice zblízka. Věříme, že nové trendy dokážeme použít i ve školní výuce.