SOUTĚŽ MĚĎ 2019

Dne 20. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže „Měď 2019“. Soutěž vyhlásila SŠ polytechnická Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Evropského institutu mědi. Smyslem soutěže je prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov, které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhla prostřednictvím internetu.

Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci všech ročníků oboru instalatér ve dvou učebnách počítačů. Soutěž se skládala ze tří částí – všeobecné, odborné a výpočtů základních parametrů rozvodů v rámci technických instalací budov. Všeobecná část obsahovala 20 otázek a odborná 35. Po vypracování odpovědí na dané otázky byl test automaticky vyhodnocen a tím měl každý z účastníků přehled o svém bodovém ohodnocení. V soutěži obsadili žáci naší školy 4. místo a v soutěži jednotlivců obsadil 17. místo Vít Rejzl ze třídy 3 IA, 20. místo; Jan Richta ze třídy 2 IK, 28. místo; Jan Antonín Hora ze třídy 3 IA a 34. místo Dominik Janeček ze třídy 2 IK. Naši učni soutěžili v kategorii mezi studenty SOŠ, takže jejich výsledky jsou velmi dobré. Celkem soutěžilo v této kategorii 11 škol a 123 žáků.

SOUTĚŽ FLORA PRAGENSIS 2018

Již po sedmé jsme organizovali naši vánoční floristickou soutěž, kterou můžeme uspořádat díky podpoře z grantu Magistrátu hl. města Prahy. Porotci byli ze Svazu floristů a květinářů ČR. A zároveň nám s akcí pomáhal náš bývalý žák, Lukáš Hodáň z firmy Kytku.cz, který byl rovněž v porotě a současně se zapojil organizačně i sponzorsky.

Letošní soutěže se již tradičně zúčastnila řada zahradnických škol a celkem 26 žáků. Díky grantu žáci přišli s kufříky s nářadím a mohli začít pracovat. Letos se soutěžilo v ozdobení vánočního stromečku, adventním věnci a přizdobením vánočního dárku.

Za naši školu soutěžilo 8 žáků, kteří se pustili s chutí do plnění soutěžních úkolů. Jejich výsledky byly překvapující: zkušená Michala Jínová získala celkově 2. místo a v dílčí soutěži (zdobení stromku) 3. místo. Na celkově 3. místě se umístila Marie Fialová , v přizdobení dárku získala rovněž 3. místo. Maruška nebyla nikdy na soutěži a její první vystoupení přineslo hned „místo na bedně“. A 0,8 bodu za Maruškou v celkovém hodnocení skončil další nováček v soutěži, Daniel Marek , který v přízdobě dárku získal 2. místo.

Čekání na výsledky bývá na soutěžích zdlouhavé a tak se učitelka odborného výcviku Maruška Weigrichtová rozhodla, že ho zkrátí a připravila s našimi žáky humorné představení na téma Osvaldova barevného kruhu plné tance, scének, hudby a dokonce i stepu. Při představení čas rychle ubíhal a všichni se velmi dobře bavili.

Děkujeme všem našim žákům, kteří se s chutí pustili do soutěže a představení. Soutěž doprovázela úžasná atmosféra. Všichni si to užili – diváci, soutěžící i učinkující.

Soutěž v rámci výstavy „SCHOLA PRAGENSIS“

 

Celorepublikové finále soutěže žáků oboru instalatér – 21. ročník

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže žáků SOŠ oboru instalatér, kterou v letošním roce opět pořádal Cech instalatérů ČR. V regionálním kole obsadili naši žáci 1. místo a na základě tohoto výsledku postoupili do celorepublikového finále, které se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 v Kongresovém centru Praha 4, v rámci výstavy Schola Pragensis.

V celorepublikovém kole, kterého se zúčastnili naši žáci 2. a 3. ročníku Jakub Dalihod a Ondřej Sechter se nám velmi dařilo. Teoretickou část zvládli naši žáci na výbornou a následně bylo potřeba dát si záležet i v praktické části. Důležité je hlavně dodržet správné rozměry a umístění všech komponentů na soutěžním panelu. Zde bylo vidět, že jsou naši žáci velmi zruční a rychlí. Zároveň jim nechybí potřebná pečlivost, která nás dostala i v celorepublikovém kole na 1. místo . Naše škola tímto výsledkem obhájila i loňské prvenství!

Blahopřejeme a za výbornou reprezentaci naší školy děkujeme.

KOPIDLENSKÝ KVÍTEK

Tradiční zahradnická soutěž, která má 7 disciplín a je rozložena do dvou soutěžních dnů, probíhala v Kopidlně 10. a 11. října 2018. V letošním ročníku soutěžilo celkem 25 studentů z českých a slovenských zahradnických škol. Za naši školu se v soutěži objevili úplní nováčci a přesto, že jejich medaile je bramborová, v konkurenci starších studentů z jiných škol to byl obrovský úspěch. Všem z týmu se podařilo dosáhnout na stupně vítězů. Karolína Humešová (2.AZ) na první místo v aranžování podzimní dekorace z plodů do dárkového košíku. Pavla Hradilová (3.CZ) na třetí místo v disciplíně Kytice k 25. výročí Kopidlenského kvítku a Pavel Kettner (1.NZ), který tuto soutěž již absolvoval v minulém školním roce, získal třetí místo v disciplíně Poznávání rostlin. Krásné babí léto umocnilo přátelskou náladu a těšíme se již teď na další ročník.

SOUTĚŽ „JIŘINKY A DŘEVO“

14. září jsme se opět zúčastnili soutěže v Hejnicích. Mottem letošního ročníku byly „ Jiřinky a dřevo“. Naši školu reprezentovali Karolína Humešová 2.AZ, Denisa Mäsiariková a Milan Fáček ze 4.AZ.

První úkol byla vázaná kytice, která musela obsahovat pouze květy rodu Dahlia a dále jen doplňkový materiál (zeleň, plody, větvičky, atd). Tuto kytici vázala Denisa do předem připravené konstrukce z konopného provázku a dřevěných kroužků. Jako doplňující materiál zvolila plody z Physalisu a Partenocyssusu, jako zeleň posloužil Rhipsalis z našeho botanického skleníku. Kytice se jí velmi povedla a získala krásné 3. místo.

Druhým úkolem byla přízdoba dřevěného kola o průměru 35 – 65 cm. Tam už nebylo nutné použít jen jiřinky. Tuto disciplínu si vybrala Karolína, a ač byla na soutěži poprvé, její aranžmá získalo 1. místo.

Třetí, tajnou práci vytvářel Milan. Zadání znělo: „ Přizdobit a ozdobit skleněnou nádobu“. Milan, který už mnohokrát naši školu reprezentoval na různých soutěžích včetně Děčínské kotvy ( 2018 – 2. místo za kabelku) se tentokrát nedařilo a zůstal bez umístění.

Poslední 4. úkol zněl „ Zátiší se dřevem a jiřinkami“ pro všechny tři naše soutěžící. V zadání bylo použít nejméně dva dodané špalky s kůrou a vydlabaný kmen. Naše příprava ve vazárně směřovala k netradičnímu pojetí této disciplíny. Ze starého rezavého drátu jsme umotali čtyři stromy, na které soutěžící zavěsili jiřinky v celofánových pytlíčcích pro dostatečné zásobení vodou po dobu výstavy a dřevěná kolečka, vše opět na konopném provázku. Na konstrukci stromů pak ještě nalepili plody Physalisu. Pro větší efekt jsme celé zátiší podsvítili halogenovou lampou. Náš experiment se ale nepotkal s pochopením poroty, která upřednostnila tradiční dlabané dýně a proutěné košíky na dřevěných špalcích. Verdikt pro náš tým zněl 5. místo . Velmi děkujeme za reprezentaci naší školy Karolíně, Denise a Milanovi pod vedením vedoucího vazárny pana Jana Stibora a věříme, že příště bude náš tým ještě úspěšnější :) .

MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Praze na Letenské pláni.

Jedním z hlavních cílů pořádání této celostátní soutěže je setkávání žáků různých škol, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měly možnost se zúčastnit soutěže „Machři roku 2018“ tři vybrané obory vzdělání: truhlář, strojní mechanik a elektrikář.

Naší školu reprezentovali za obor strojní mechanik dva žáci druhého ročníku –za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého.

Také za obor truhlář se zúčastnili dva žáci – pod vedením pana Jakuba Kubaty.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze zúčastněných družstev neznal dopředu zadání úkolů. Přestože se našim žákům podařilo v daném čase vytvořit podle zadání poměrně pěkné výrobky, za které se nemusíme stydět, tak jsme na stupně vítězů nedosáhli.

Školy zároveň měly možnost v rámci celé akce prezentovat své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obory „sklenář, truhlář, klempíř a zahradník“. Zde žáci předváděli, co všechno se již dokázali v rámci praxe i teorie naučit.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Gienger cenntron, Meibes a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, lisování uhlíkové oceli, montáž závěsného WC, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a další.

Všem účastníkům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

ČESKÉ RUČIČKY 2017/2018

Dne 20. 6. 2018 se v Brně konalo vyhlášení výsledků 10. ročníku přehlídky žáků středních škol „ČESKÉ RUČIČKY“. Oceněno bylo celkem 21 laureátů z různých učebních a studijních oborů, každý získal čestné uznání a plaketu Českých ručiček. V oboru zahradník toto ocenění získala letošní absolventka naší školy Kateřina Janoušková. Katka velmi úspěšně odmaturovala, a jak říká její učitelka odborné praxe Marie Weigrichtová, je velmi svědomitá, pilná a pracovitá. Obě květiny tak milují, že se s radostí zakously do květinového dortu :) – viz foto. Blahopřejeme!

PODLAHA CUP 2018 – 2018-05-18

Ve dnech 17. 5. – 18. 5. 2018 se ve velkém sále naší školy odehrál už čtrnáctý ročník soutěže podlahářů „PODLAHA CUP 2018“

Soutěžilo se v kategorii dřevěná intarzie a ve vsazování obrazců a geometrických tvarů do celovrstvého lina. Přestože se letos našim žákům v této soutěži nepodařilo probojovat na stupně vítězů, získal Lukáš Matys zvláštní cenu poroty za nejlepší práci s linem.

MÁME NEJLEPŠÍHO MALÍŘE !

Ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2018 se naši žáci oboru Malíř – Lakýrník zúčastnili mezinárodní soutěže oboru MALÍŘ, která se konala na SOU Uherský Brod.

Soutěž se skládala z praktické části na téma „Vzdělávání“. Žáci měli za úkol na ploše o rozměrech šířka 2m, výška 1m provést výmalbu na téma „Vzdělávání“ – hodnotil se nápad a kreativita, čistota a náročnost provedené práce. Účast na této soutěži byla pro celý náš celý tým ve složení Lukáš Tichý a David Ryšavý pod vedením učitele odborného výcviku Petrem Květoněm velmi přínosná. Ve velmi silné konkurenci těch nejlepších se podařilo dosáhnout obrovského úspěchu Lukáši Tichému , který předvedl obdivuhodný výkon a celou soutěž vyhrál. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!