SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ 2019 – 2019-06-25

V úterý 25. 6. 2019 proběhlo ve velkém sále naší školy slavnostní předání výučních listů letošním absolventům učebních oborů. V letošním školním roce v řádném termínu úspěšně složilo závěrečné zkoušky celkem 119 našich absolventů. Celá akce měla slavnostní atmosféru, na předávání výučních listů se přišli ve velkém počtu podívat také rodinní příslušníci a přátelé absolventů. […]

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE V OBECNÍM DOMĚ

I v tomto roce byli žáci prvních ročníků učebních oborů „H“ a „E“ pozváni Magistrátem hl. města Prahy – Odborem školství a mládeže ke slavnostní imatrikulaci. Konala se 27. 9. 2018 v prostorách Obecního domu. Nejprve k žákům promluvila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů, poté následovala slova pana Romana Pommera, viceprezidenta Hospodářské komory ČR a zároveň prezidenta Cechu obkladačů ČR. Poté již proběhl samotný ceremoniál předání pamětních listů, které za naši školu převzali zástupci tříd 1.CZ a 1.KKK, jmenovitě slečna Tereza Žáková a pan Radek Hřebíček. Nově byly v tomto roce předávány tzv. Tovaryšské listy pro nejšikovnější absolventy oborů „H“ v uplynulém školním roce. Tyto listy dostali pouze dva pražští zástupci, jeden z nich, pan Tomáš Sirotek je absolventem naší školy v oboru Instalatér. Bubenické vystoupení, které si pro žáky připravila Základní umělecká škola z Prahy 7 – Šimáčkova, konkrétně skupina Drum Line, sklidilo nejen od našich žáků obrovský aplaus. Věříme, že se za tři roky s našimi žáky prvních ročníků setkáme na slavnostním předávání výučních listů. Děkujeme všem žákům za vzorné chování na akci a učitelům s mistry odborného výcviku za pedagogický doprovod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

Tak jako každoročně i letos se 3. září 2018 sešli ve velkém sále školy naši noví žáci 1. ročníků učebních a studijních oborů. Přes 480 našich nových „prvňáčků“ i s jejich rodiči a blízkými přivítal nejen ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, ale i významní hosté, a to Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů a pan Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a současně prezident Cechu obkladačů ČR. Hosté hovořili především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a proto i přes přetrvávající nepříznivý demografický vývoj počet našich žáků dlouhodobě neklesá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků naší školy bude opět o něco vyšší, než v loňském školním roce.

Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy se stavebním a zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR a jednotlivé řemeslné cechy a společenstva. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí do Holandska, sportovci do Německa, dřevo obory do Finska a stavební obory do Španělska a Německa. Vybraní žáci ze všech oborů jezdí také každoročně do partnerské školy v Londýně.

Všichni hosté pochopitelně popřáli žákům i škole a jejím zaměstnancům úspěšný školní rok 2018 / 2019.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ 2018

V úterý 26. 6. 2018 proběhlo ve velkém sále naší školy slavnostní předání výučních listů letošním absolventům učebních oborů. V letošním školním roce v řádném termínu úspěšně složilo závěrečné zkoušky celkem 116 našich absolventů. Celá akce měla slavnostní atmosféru, na předávání výučních listů se přišli ve velkém počtu podívat také rodinní příslušníci a přátelé absolventů. Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci sponzorů a partnerů školy z řad firem, odborných cechů a sdružení. Osobně přišel absolventům popřát úspěchy v profesním životě pan Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a současně prezident Cechu obkladačů ČR. Slavnostního aktu se zúčastnili také představitelé Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů ČR; Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR; Společenstva kominíků ČR; Cechu kamnářů ČR; Cechu obkladačů ČR, a dále zástupci řady partnerských firem. Zvláštní ocenění věnované sponzory získali žáci, kteří ukončili studium s vyznamenáním a žáci, kteří měli po celou dobu studia vynikající výsledky v odborném výcviku. Současně s odměněním nejlepších žáků předali jednotliví třídní učitelé s vedoucími učiteli odborného výcviku všem absolventům vysvědčení a výuční listy, dále také dvoujazyčné profesní osvědčení Europass a řadu dalších dokumentů a osvědčení dle příslušného oboru vzdělávání. Všem našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a při jejich uplatnění v praxi.

PRAŽSKÝ UČITEL

Dne 4. 6. 2018 se v nádherných prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice konalo vyhlášení výsledků 2. ročníku ankety Pražský učitel 2018. Anketa je vyhlašována pod záštitou radní hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy Ireny Ropkové, a každá Prahou zřizovaná škola do ní může navrhnout pedagogického pracovníka za významný přínos výchovně vzdělávacímu procesu.

Naše škola letos navrhla a hodnotící komise MHMP vybrala mezi 19 oceněných pražských učitelů Mgr. Jiřího Mejzlíka, který na naší škole učí již dlouhou řadu let převážně tělesnou výchovu v odborném učilišti. Sám je aktivním sportovcem a jeho láska ke sportu je pro žáky v pravém slova smyslu doslova nakažlivá. Žáci naší školy se pod jeho vedením stali mistry republiky v řadě sportovních odvětví, v některých i opakovaně – plavání, atletika, přespolní běh, florbal, malá kopaná a další. Svým žáků věnuje mnoho svého volného času, v době víkendů nebo školních prázdnin s nimi jezdí na nejrůznější sportovní turnaje a závody. I po mnoha letech náročné pedagogické činnosti ho učitelské poslání stále naplňuje a uspokojuje.

Blahopřejeme a přejeme panu Jiřímu Mejzlíkovi do dalších let pedagogické práce hodně dalších sportovně nadaných žáků :) .

SETKÁNÍ S PRIMÁTORKOU hl.m.PRAHY

Tradičně na počátku každého nového kalendářního roku přicházejí zástupci kominíků popřát vedení Prahy šťastný a úspěšný rok. Stalo se tak i letos dne 6. 3. 2018, kdy přišli představitelé pražského Cechu kominíků pozdravit paní primátorku Adrianu Krnáčovou. Setkání se pravidelně zúčastňuje i naše škola, protože jako jediná v Praze vychovává mladé kominíky. Letošního setkání se zúčastnili představitelé pražského Cechu vedeni cechmistrem panem Jiřím Součkem a za naši školu popřál paní primátorce pan ředitel Mgr. Miloslav Janeček, jeho zástupce Bc. Zdeněk Šerák a žáci oboru kominík Ladislav Hrachovec a Jan Vystrčka. Po úvodním přivítání paní primátorkou, předání květin a dárků se paní primátorka zajímala o kominické řemeslo a jeho výuku v naší škole.

VOLBA KRÁLE A KRÁLOVNY MATURITNÍHO PLESU

V úterý 30. ledna 2018 a ve středu 7. února 2018 se u nás ve škole konaly volby krále a královny maturitního plesu, který se bude konat ve Velkém sále paláce Lucerna 3. března 2018. Kandidáty z jednotlivých maturitních tříd navrhnul maturitní výbor v tomto složení:

KANDIDÁTI NA KRÁLE PLESU:
Tomáš HARIGEL, 2.N
Adam FREISLER, 2.N
Miroslav ZAMRAZIL, 4.MGD
Petr KLÍMA, 4.MGD
Patrik ŠTICH, 4.MGD
Tomáš PŘIBYL, 4.MGD
KANDIDÁTKY NA KRÁLOVNU PLESU:
Kristýna ŠTÍBROVÁ, 2.N
Nikola KOČVAROVÁ, 2.N
Simona TOMKOVÁ, 4.AZ
Eliška WEIGRICHTOVÁ, 4.AZ
Kateřina JANOUŠKOVÁ, 4.AZ
Michaela CINIBULKOVÁ, 4.AZ

Zejména druhý den voleb (7. 2. 2018) se strhnula velká předvolební kampaň na podporu dvou kandidátů – Miroslava Zamrazila a Petra Klímy, což dokumentují fotografie uveřejněné níže. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. března 2018 v Lucerně.

STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY 2017

Protože se v nadcházejícím kalendářním roce blíží skutečné prezidentské volby, uspořádala společnost Člověk v tísni – Česká republika, v rámci svého projektu „Jeden svět na školách“ Studentské prezidentské volby. Na volebních lístcích našli naši žáci kompletní volební kandidátku v tomto složení:

1.  Jiří DRAHOŠ
2.  Pavel FISCHER
3.  Petr HANNIG
4.  Marek HILŠER
5.  Michal HORÁČEK
6.  Jiří HYNEK
7.  Vratislav KULHÁNEK
8.  Mirek TOPOLÁNEK
9.  Miloš ZEMAN

Ve volební komisi opět zasedli žáci čtvrtých ročníků ve stejném složení jako u parlamentních voleb, tzn. předseda komise Miroslav Zamrazil, 4.MGD, členky volební komise – Kristýna Škvárová a Simona Tomková, obě ze třídy 4. AZ. S přiváděním jednotlivých tříd do volební místnosti pomáhaly Natálie Maršálová, Veronika Kvapilová a Pavla Hradilová ze třídy 2.CZA.

Výsledky prezidentských voleb za naši školu naleznete ZDE!
Celorepublikové výsledky prezidentských voleb naleznete ZDE!

OCENĚNÍ ABSOLVENTŮ HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR – 2017-10-07

V sobotu 7. 10. 2017 v rámci veletrhu „FOR GASTRO α HOTEL“ v Praze Letňanech se naši žáci připojili k nejlepším absolventům minulého školního roku, které Hospodářská komora ČR ocenila za jejich studijní výsledky.

Ocenění absolventům předali za Hospodářskou komoru prezident Hospodářské komory ČR pan VLADIMÍR DLOUHÝ, viceprezident Hospodářské komory ČR paní Irena Bartoňová Pálková a za Národní ústavu pro vzdělávání paní Zorka Husová.

Pozdrav oceněným absolventům také přednesla ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová. Nad celou akcí převzal záštitu prezident republika pan Miloš Zeman.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni tito absolventi naší školy: Václav Vintera obor kominík a Petr Jarolímek obor malíř a lakýrník.

Čestné uznání Hospodářské komory ČR udělené naší škole za vysokou úroveň přípravy převzal zástupce ředitele Bc. Zdeněk Šerák.

Oceněným absolventům srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším životě.

STUDENTSKÉ VOLBY 2017 včetně výsledků

Dne 3. 10. 2017 se v naší škole konaly Studentské volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Naše škola se jich účastnila pod záštitou společnosti Jeden svět na školách a zúčastnilo se jich celkem 433 žáků naší školy. Vybírat mohli z 29 stran, které kandidují v kraji Praha. Ve volební komisi zasedli žáci 4. ročníku oborů Zahradnictví a Dřevěné konstrukce, ve složení Miroslav Zamrazil – předseda volební komise, dále Simona Tomková a Kristýna Škvárová (členky volební komise). Třídy k volbám doprovodily žákyně ze třídy 2.CZ – Natálie Maršálová a Laura Rausová. Voliči byli nejdříve seznámeni s pokyny pro voliče prostřednictvím předsedy volební komise a poté již jednotlivě odvolili. Neplatných hlasů bylo 54 a někteří potenciální voliči se odmítli voleb zúčastnit. Výsledky uveřejníme bezprostředně po ukončení voleb na všech školách v ČR pod tímto příspěvkem. Děkujeme členům volební komise, zejména Miroslavovi Zamrazilovi za perfektně odevedenou práci, včetně sečtení a odeslání hlasů společnosti Millward Brown, která sbírá a vyhodnocuje výsledky Studentských voleb 2017.