Zahájení školního roku 2008/2009 – 2008-09-01

Je 1. září 2008, 9:00 hod. a Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 zahajuje nový školní rok. Ve velkém sále je shromážděno přibližně 350 nových žáků prvních ročníků, většina z nich spolu se svými rodiči. Čekají na slavnostní přivítání ve své nové škole, jsou napjati z očekávání všeho nového a ještě netuší, že je v jejich nové škole přivítá nejvyšší představitel zřizovatele naší školy, kterým je hlavní město Praha. Primátor Pavel Bém přislíbil účast na zahájení nového školního roku právě u nás především proto, aby vyjádřil svou podporu naší škole a tím i celému odbornému školství v Praze.

Návštěva Senátu

Dne 28. května 2008 navštívila třída 3BZ Senát Parlamentu České republiky. Návštěva proběhla v rámci občanské nauky pod vedením Josefa Hájka, učitele SOŠ stavební a zahradnické.       Na závěr návštěvy proběhla živá diskuze s MUDr. Přemyslem Sobotkou, předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Diskuze se týkala současné politické situace, voleb a práce senátora.

Prezentace Policie České republiky

V říjnu roku 2006 naší školu navštívila Policie, nikoliv za účelem zásahu, ale prezentovat svojí práci našim studentům. Na besedu navázala návštěva služebny policie, soudu a vězení. Studenti si tak mohli na vlastní oči prohlédnout a zúčastnit se všech procesů a kroků probíhajících při výkonu spravedlnosti.

Návštěva ústavu ve Stránčicích

Dne 21. dubna 2006 navštívil 2. ročník oboru zahradník dětský domov a kojenecký ústav ve Stránčicích. Návštěva proběhla v rámci občanské nauky pod vedením Josefa Hájka, učitele SOŠ a SOU stavební a zahradnické.

Diskuze s Janem Kasalem

Dne 19. ledna 2006 proběhla na SOŠ stavební a zahradnické diskuze s Janem Kasalem, místopředsedou Sněmovny parlamentu České republiky a prvním místopředsedou KDU-ČSL. Studenty nejvíce zajímala práce poslance, politická situace a blížící se volby do

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Diskuze proběhla v rámci občanské nauky a kromě učitele Josefa Hájka, který celou diskuzi zorganizoval, se jí zúčastnil i ředitel školy

Ing. Ladislav Špička, CSc. .

Malířská návštěva z Finska

Na začátku celé akce byl nenápadný e-mail, který přišel na naši školu z agentury, která pro cizince zajišťuje pobyty u nás. Dotazovali se, zda máme zájem o návštěvu studentů malířského oboru z Finska. Z pohledu českého malíře je Finsko spíše exotická země, a tak nás přepadla zvědavost. Návštěva byla domluvena na 22.3. 2004.
Program jsme vytvořili tak, aby byla možnost vidět z naší práce co nejvíce. Nejprve studenty a pedagogy přivítal zástupce ředitele pan Kolář, a potom jsme je provedli celým učilištěm, aby viděli naše možnosti a zázemí. Dále už byla exkurze zaměřená na malířský obor. Začali jsme v teoretickém vyučování. Naši žáci byli velmi zvědaví, zvláště proto, že ve skupině 22. studentů byla polovina dívek, což je u nás neobvyklé. První rozdíl mezi žáky byl patrný ihned. Všichni Finové uměli velmi dobře anglicky a tím vznikla počáteční jazyková bariera. V této oblasti máme co dohánět.
Dále jsme navštívili praktické vyučování, kde naši žáci nacvičovali různé malířské techniky. Když viděli finští studenti válečkování nebo linkování, byly u vytržení. Nic podobného ještě nikdy neviděli. Na závěr exkurze se též představili zástupci českého malířského cechu, cechmistr pan Svoboda a gen. sekretář pan Žatečka.
Ve 14:00 byla celá akce zakončena závěrečnou besedou. Bylo příjemné slyšet, že to, co u nás viděli, je velmi mile překvapilo. Přiznávali, že měli o našem učňovském školství i o naší zemi velmi zkreslené informace. Shodli jsme se na tom, že isolace východu a západu Evropy v minulost napáchala škody, které budeme dlouho odstraňovat. Velmi důležitá je vzájemná informovanost. Finští studenti nám též ve školní publikaci ukázali svoji práci . Bylo by dobré se jejich techniky též naučit a oni by se rádi učili od nás.