SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ

KOMINÍCI OPĚT V MÜHLBACHU (2018)

Ve dnech 26. – 28. 11. 2018 se již posedmé vypravila skupina žáků oboru „kominík“

do jihoněmeckého městečka Mühlbach (Oberpfalz) na návštěvu k našemu dlouholetému partnerovi Kaminkehrer – Innung Oberpfalz (Cech kominíků Horní Falcko).

První den se žáci podívali přímo v praxi, jak probíhá měření emisí (spalinových cest) u zákazníka firmy WILHELM. Pozdní odpoledne bylo potom věnováno prohlídce odborných učeben a pobytu ve školicím centru.

Druhý den dopoledne naši žáci navštívili jednu ze tříd, seznámili se se způsobem odborné výuky a zároveň zodpověděli dotazy ze strany německých vrstevníků, protože došlo i na besedu v kruhu, kdy se němečtí žáci ptali našich a naopak.

Odpoledne pak bylo věnováno doprovodnému programu, v jehož rámci naši žáci navštívili rozsvícení Vánočního stromu v nedalekém Schwandorfu a podívali se i do krajského města Řezno (Regensburg).

Poslední den se pak vypravili do bavorské metropole Mnichova , kde se prošli po pěší zóně, prohlédli začínající Vánoční trhy (Viktualienmarkt, Marienplatz…) a absolvovali i exkurzi v jednom z nejstarších pivovarů Bavorska – Hofbräuhaus.

Partner z Mühlbachu se již tradičně ukázal coby vzorný hostitel, za což je naše škola velmi vděčná.

Návštěva po roce se tedy opět vydařila a my se už teď těšíme na reciproční návštěvu, která by měla proběhnout na jaře 2019.

Also bis bald :) .

BESEDA S KOMINICÍ Martinou Chotovou Wimmerovou

Dne 12.11. 2018 proběhla v naší škole velice zajímavá tříhodinová beseda určená žákům tříd 1KKK a 2IKK učebního oboru kominík a kamnář. Paní Martina Chotová Wimmerová je matkou dvou dětí, 1. členkou společenstva kominíků, úspěšnou žákyní rekvalifikačního kurzu oboru kominík na naší škole, a již od roku 2009 se věnuje pro ženy méně obvyklému kominickému řemeslu.

První blok byl zaměřen na motivaci žáků. Paní Martina žákům prezentovala, jak se ke kominičině, skrz svůj pestrý život, dostala a svým výkladem nastínila, jakých pokroků lze za 11 let praxe dosáhnout.

Druhý blok byl zaměřen na celkový pohled na řemeslo. Žáci byli postupnými kroky obeznámeni, co dělat, kam a na koho se obrátit, po vyučení. Konverzace pojala široká témata jako: živnostenské oprávnění, propagace a reklama, morálka, bezpečnost a ochrana zdraví při práci až po finanční gramotnost.

Třetí a tedy poslední blok byl věnován úsměvným i těm méně úsměvným příhodám ze života kominíka a dotazům našich žáků. Na závěr si paní Martina pro žáky připravila upomínkové předměty a to přívěsky kominíčků a čtyřlístků – jak jinak než pro štěstí. Naši žáci se odměnili paní Martině zaslouženým potleskem a kyticí.

JARMARK ŘEMESEL

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili akce „Jarmark řemesel“, která se konala 7. 11 – 8. 11. 2018 ve Střední škole – COPT v Praze 9. Tato akce je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším zájemcům o řemeslné obory vzdělání. Účastníci jarmarku se reálně seznámili s řemesly a technickými profesemi, vyzkoušeli si své manuální dovednosti a zúčastnili se různých dovednostních soutěží. Pevně věříme, že jsme s naší expozicí všechny zúčastněné zaujali.