SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ

STŘECHAŘSKÁ KONFERENCE 2018

Dne 29. 11. 2018 se v naší škole konala „STŘECHAŘSKÁ KONFERENCE“ na téma – trendy šikmých střech. Organizátorem konference byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, se kterým naše škole dlouhodobě velice úzce spolupracuje..

Konference se zúčastnili i naši žáci učebních oborů pokrývač, tesař a klempíř se svými učiteli odborného výcviku. Veškeré informace zde získané jsou cenným a důležitým rozšířením jejich odborného učiva. Téma trendy šikmých střech je zvláště v dnešní době při nedostatku kvalitních řemeslníků více než aktuální. Jednotlivé přednášky byly na vysoké profesionální úrovni, ale přesto velice srozumitelné. Pro naše žáky a jejich učitele otevřeli celou škálu nových možností a nových technologií při montážích a rekonstrukcích šikmých střech. Na dané téma přednášeli zástupci firem, které jsou na špičce pomyslného měřítka kvality provedené práce.

Jmenovitě se jednalo o firmy:
•  Bramak střešní systémy spol.s.r.o.
•  Tondach Česká republika s.r.o.
•  PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
•  DEK a.s.
•  Střechy COMAX,s.r.o.
•  PUREN gmbh
•  Roto střešní okna s.r.o.
•  a také zástupce ČVUT Praha.

Všem za přínosné informace a podněty v daných tématech děkujeme.

JARMARK ŘEMESEL

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili akce „Jarmark řemesel“, která se konala 7. 11 – 8. 11. 2018 ve Střední škole – COPT v Praze 9. Tato akce je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším zájemcům o řemeslné obory vzdělání. Účastníci jarmarku se reálně seznámili s řemesly a technickými profesemi, vyzkoušeli si své manuální dovednosti a zúčastnili se různých dovednostních soutěží. Pevně věříme, že jsme s naší expozicí všechny zúčastněné zaujali.

POKRÝVAČ 2018

Ve dnech 7. 3. – 8. 3. 2018 se v naší škole konalo regionální kolo 21. ročníku soutěže „Pokrývač 2018“, zaměřené na odborné dovednosti žáků učebního oboru pokrývač.

Hlavním pořadatelem soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, z jehož členů byla nominována i odborná komise, pánové Petr Klabouch a Zdeněk Kratochvíl. Závěrečného vyhlášení výsledků se zúčastnil také cechmistr tohoto Cechu pan Ivan Dvořák.

Náročného klání, složeného z teoretického testu a především z odborné práce žáků na maketách střech, se zúčastnily školy z regionu Čechy, z nichž každá sestavila jedno dvoučlenné družstvo. Výsledné práce všech týmů dokazují vysokou úroveň odborných znalostí a řemeslné zručnosti všech soutěžících.

Zástupci naší školy žáci Filip Zapletal a Michal Křivan vybojovali ve velmi vyrovnaném klání první místo, k čemuž jim srdečně gratulujeme. Tímto umístěním se naše družstvo nominovalo do celorepublikového finále soutěže Pokrývač 2018 v Brně. Žáky na soutěž velmi dobře připravil učitel odborného výcviku pan Ivan Havránek.

Velký dík patří nejen všem soutěžícím a zástupcům zúčastněných škol, ale i sponzorům a partnerům celé akce – firmám:
•  Bios s.r.o. – výrobce střešních konstrukcí
•  BRAMAC střešní systémy s.r.o. – výrobce střešní krytiny
•  STŘECHY COMAX – výrobce klempířských prvků
•  JUTA a.s.

STŘECHY PRAHA 2018

V rámci stavebního veletrhu „STŘECHY PRAHA 2018“, který se konal ve dnech 8. 2. – 10. 2. 2018 na výstavišti v Praze – Letňanech, naši žáci učebních oborů pokrývač, tesař a klempíř pod vedením zástupců CECHU KLEMPÍŘŮ, TESAŘŮ a POKRÝVAČŮ ČR a učitelů odborného výcviku daných oborů předváděli na cvičném krovu pokládku střechy pálenou krytinou „BRNĚNKA ENGOBA“ od firmy „TONDACH Česká republika s.r.o.“ včetně doplňků a krytinu ONDULÍN. V rámci prezentace naší školy se na propagaci zúčastnili také žáci oboru instalatér, kteří předváděli model malého a velkého okruhu ústředního vytápění.

Plechové prvky pak dodala firma „LINDAB s.r.o.“ a to barvený pozink a střešní systém „LINDAB CLIK“. Střešní fólii věnovala firma „JUTA a.s.“.

Klempíři dále převáděli montáž klempířských prvků na modelu střechy a mimo to i jak si zhotovit ze dvou malých plíšků funkční píšťalku.

O všechna předváděná řemesla byl velký zájem a tak žáci úspěšně přispěli nejen k propagaci řemesel, ale i k reprezentaci naší školy, za což jim i pedagogům patří poděkování.