DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH SVÁŘEČŮ

Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši žáci oboru zámečník a instalatér na 22. ročníku celostátni soutěže s mezinárodní účastí středních škol ve svařování o „Zlatý pohár Linde“, která se konala ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2018 ve Frýdku – Místku. Konkurence byla hodně velká, soutěže se zúčastnilo celkem 60 škol a 109 soutěžících.

Za naši školu nastoupili:
•  metoda 135 – obloukové svařování v ochranném plynu, žák oboru zámečník Dědek Václav obsadil v této kategorii 1. místo
•  metoda 111 – obloukové svařování obalenou elektrodou, nastoupil žák oboru zámečník Šikola Jiří, který obsadil krásné 6. místo
•  metoda 311 – plamenové svařování, žák oboru instalatér Merfait Dominik obsadil pěkné 14. místo

Naše škola se soutěže o Zlatý pohár Linde zúčastnila poprvé a všechny účastníky soutěže výkony našich žáků mile překvapily. Nestává se tak často, že se takovýto úspěch dostaví hned na první pokus.

Žáci vyhráli nádherné věcné ceny, získali nové zkušenosti a v nejlepším světle reprezentovali sebe i naši školu. Přípravu žáků a doprovod zajistil vedoucí svářečské školy Michal Vira. Všem moc děkujeme a blahopřejeme!

VELKÝ ÚSPĚCH SVÁŘEČŮ

Vyhráli jsme mistrovství republiky

Famózní úspěch dosáhli žáci oboru zámečník a instalatér na 6. ročníku Celostátní soutěže středních škol ve svařování „O ZLATOU KUKLU SIAD 2018″. Dne 27. 3. 2018 se konala v Mostě celostátní soutěž s mezinárodní účastí ve svařování. Přihlášených bylo 21 škol a 50 soutěžících, velice silná konkurence.

Za naši školu nastoupili:
metoda 111 – obloukové svařování obalenou elektródou nastoupil žák oboru zámečník Šikola Jiří, který obsadil krásné 3. místo
metoda 311 – plamenové svařování žák oboru instalatér Merfait Dominik, obsadil další krásné 3. místo
metoda 135 – obloukové svařování v ochranném plynu, žák oboru zámečník Dědek Václav, obsadil nádherné 1. místo

V hodnocení s mezinárodní účastí bral Václav Dědek celkové vítězství bez ztráty bodu a stal se absolutním vítězem soutěže! Vynikající výsledky všech žáků se zasloužili o celkové vítězství mezi školami, kde SOŠ Jarov dominovala a získala cenu pro nejlepší školu od Svazu průmyslu a dopravy. Žáci vyhráli nádherné věcné ceny, získali nové zkušenosti a v nejlepším světle reprezentovali sebe i naši školu. Veliké poděkování, veliká gratulace!

Přípravu žáků a doprovod zajistil vedoucí svářečské školy UOV Michal Vira a UOV Svatopluk Balouš.

Soutěž ve svařování

      Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší školy a přejeme jim, aby nově získané zkušenosti zúročili v dalších soutěžních kláních.