Soutěž se stavebnicí Merkur

JARMARK ŘEMESEL

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili akce „Jarmark řemesel“, která se konala 7. 11 – 8. 11. 2018 ve Střední škole – COPT v Praze 9. Tato akce je určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům a dalším zájemcům o řemeslné obory vzdělání. Účastníci jarmarku se reálně seznámili s řemesly a technickými profesemi, vyzkoušeli si své manuální dovednosti a zúčastnili se různých dovednostních soutěží. Pevně věříme, že jsme s naší expozicí všechny zúčastněné zaujali.

MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Praze na Letenské pláni.

Jedním z hlavních cílů pořádání této celostátní soutěže je setkávání žáků různých škol, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měly možnost se zúčastnit soutěže „Machři roku 2018“ tři vybrané obory vzdělání: truhlář, strojní mechanik a elektrikář.

Naší školu reprezentovali za obor strojní mechanik dva žáci druhého ročníku –za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého.

Také za obor truhlář se zúčastnili dva žáci – pod vedením pana Jakuba Kubaty.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze zúčastněných družstev neznal dopředu zadání úkolů. Přestože se našim žákům podařilo v daném čase vytvořit podle zadání poměrně pěkné výrobky, za které se nemusíme stydět, tak jsme na stupně vítězů nedosáhli.

Školy zároveň měly možnost v rámci celé akce prezentovat své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obory „sklenář, truhlář, klempíř a zahradník“. Zde žáci předváděli, co všechno se již dokázali v rámci praxe i teorie naučit.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Gienger cenntron, Meibes a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, lisování uhlíkové oceli, montáž závěsného WC, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a další.

Všem účastníkům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.