CESTA ZA ŘEMESLEM

V sobotu 16. 6. 2018 dopoledne proběhl v naší škole další zážitkový kurz „Cesta za řemeslem“ v oboru truhlář. Jedná se o akci, kterou naše škola pořádá spolu s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, a určena je pro zájemce z řad veřejnosti, kteří si chtějí zkusit na jeden půlden stát se truhlářem. Tentokrát se zúčastnil rekordní počet účastníků a to v maximálním počtu dvanácti dětí s rodiči. Vyráběli botník z masivního dřeva, který si pochopitelně mohli odnést domů. Nejdříve si za pomoci učitelů odborného výcviku desky naformátovali, a následně jsme se přesunuli na kolíkovačku a navrtali jsme potřebný počet otvorů. Nakonec se botník sklížil a obrousil. Všem dětem se výrobky moc povedly a odnesly si spoustu zajímavých zážitků.

MÁME NEJLEPŠÍHO TRUHLÁŘE V PRAZE!

Dne 14. 3. 2018 se v naší škole konalo pražské regionální kolo soutěže oboru truhlář, jejímž hlavním pořadatelem je Klastr českých nábytkářů. Do soutěže se přihlásily tři školy – Střední odborná škola Jarov, Akademie řemesel- Střední škola technická Zelený pruh a Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov.

Každá škola mohla nominovat dva žáky, kteří během šesti hodin změřili síly při výrobě skříňky na polokryté ozuby. Naší školu reprezentovali Pavel Kříž, žák prvního ročníku a Radek Dynybyl, žák druhého ročníku.

Závěrečné hodnocení provedla nezávislá komise, ve složení Ing. Václav Motejzík za Klastr českých nábytkářů, Jiří Ivasienko za firmu Asko a.s. a pan Zdeněk Mach emeritní učitel odborného výcviku oboru truhlář.

Ve velmi silné konkurenci se na prvním místě umístil Pavel Kříž a Radek Dynybyl skončil na krásném třetím místě. Oběma našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Pavlu Křížovi budeme držet palce v celorepublikovém finále soutěže!

SUSO 2018 v oboru truhlář

S našimi žáky jsme se zúčastnili soutěže SUSO 2018 v oboru truhlář, která se konala v průběhu veletrhu FOR PASIV. Naší školu reprezentovali Pavel Kříž a Lukáš Tůma za pedagogického doprovodu Stanislava Truhláře.

Celá soutěž byla dvoukolová, v prvním kole na soutěžící čekal teoretický test z truhlářské oblasti. Ve druhé části potom měli za úkol vyrobit podle zadání botník. Chlapcům musíme velmi poděkovat za snahu, která jim vynesla krásné druhé místo.

STAVBA VORU – První etapa dokončena!

Dne 31.5.2017 skupina truhlářů třídy 2T naší SOŠ v čele se svým UOV Voráčem Petrem, za vedení členů Vltavanu Purkarec, dokončila a předala první vorovou tabuli jako „Památník voroplavby na Vltavě“ spolku Vltavan Davle a městyse Davle.

Slavnostního předání, které proběhlo v rámci soutěže „Obec roku“, se kromě žáků naší SOŠ v čele s UOV p.Voráčem a členů spolku Vltavan Purkarec, zúčastnili představitelé vedení městyse Davle, zástupci Středočeského kraje, vedoucí představitelé a členové spolku Vltavan Davle a zástupci vedení SOŠ stavební a zahradnické pánové Bc. Zdeněk Šerák a Bc. Radek Andrlík.

Starosta městyse Davle pan Mgr. Jiří Prokůpek v krátkém projevu pro regionální televizi Regio TV poděkoval za odvedenou práci na stavbě voru. Dále pak ing. Michal Bárta ze spolku Vltavan Purkarec vyzdvihl práci žáků třídy T2 naší školy, jejich aktivní nasazení, iniciativu a pracovní výkony na stavbě vorové tabule i na stavbě vorového pramene ve Štěchovicích. Zdůraznil, že žáci přípravě na svázání voru na vodě ochotně věnují i svůj volný čas, víkendy a prázdniny.

Následně se všichni „stavitelé voru“ zapsali do pamětní knihy, kam připojili svůj podpis i zástupci vedení SOŠ. Slavnost v rámci soutěže „Obec roku“ pak následovala v místním parku za hojné účasti.

Druhá etapa „Stavba voru k 120. výročí založení spolku Vltavan Davle“ bude završena v sobotu 22.7.2017 splavením vorového pramene ze Štěchovic do Davle. Akce a slavnosti se zúčastní i naši žáci v čele se svým UOV, za přítomnosti vedení naší školy.

JAROVSKÁ VOROPLAVBA

Budete-li v těchto dnech projíždět Štěchovicemi, může se Vám naskytnout zajímavá a dnes již netradiční podívaná. Naši žáci oboru truhlář a dřevěné konstrukce se zde, ve spolupráci se spolkem Vltavan, podílejí na stavbě tradičního voru, určeného pro přepravu kmenů po vodě. Vlastní stavba a věci s ní spojené probíhají původní technologií a ve větší míře tedy i původními nástroji.

V současné době je vyroben jeden malý „ukázkový“ pramen (pramen je celek za sebou spojených vorů nebo tabulí) o dvou tabulích, který je vystaven v areálu naší školy. Práce na „velkém“ pramenu, který se bude v rámci oslav 120 let Vltavanu Davle splavovat až do Prahy, jsou zatím ve fázi odkorňování kulatiny. Pokud vše půjde podle plánu, tak již v květnu začne příprava na svazování a k definitivnímu vázání jednotlivých vorových tabulí na vodě dojde v druhé půli června.

Celá akce bude slavnostně zakončena 22. července, na již zmiňovaných oslavách 120 let Vltavanu Davle, kdy se vor splaví nejprve ze Štěchovic do Davle a pak až do Prahy, pokud tedy nemáte na tento den jiné plány, určitě se přijďte podívat….