INSTALATÉŘI OPĚT VYHRÁLI

Další regionální kolo soutěže instalatérů pod záštitou Cechu instalatérů ČR se tentokrát konalo v Českých Budějovicích ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2018. Soutěžního klání se zúčastnilo šest středních škol a naši školu reprezentovali žáci Tomáš Sirotek ze třídy 3.IKZ a Jakub Dalihod z 1.I, které doprovázel učitel OV Petr Váňa.

Po zahájení soutěže v 9 hodin ráno proběhla teoretická část formou písemných testů. Naši žáci potvrdili dobrou připravenost a s přehledem se z teorie umístili na 1. místě.

Po teorii následovala praktická část, která se prováděla na montážních panelech. Žáci instalovali kanalizační potrubí, vodovodní potrubí a kompletaci podle plánu. Tolerance rozměrů byla určena v rozmezí + – 0,5 mm.

Náš tým se snažil o co nejpřesnější provedení zadané práce a jako první předal hotovou instalaci. V konečném hodnocení se umístil na prvním místě.

Za výbornou reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Protože však naše škola postoupila do celorepublikového finále již ze soutěže v Lysé nad Labem, tak z Českých Budějovic postupuje družstvo, které se umístilo na druhém místě. V celorepublikovém finále v rámci výstavy Schola Pragensis bude naši školu reprezentovat vítězný tým z Lysé nad Labem ve složení Jakub Dalihod a Ondřej Sechter. Držíme již nyní palce :) .

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH SVÁŘEČŮ

Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši žáci oboru zámečník a instalatér na 22. ročníku celostátni soutěže s mezinárodní účastí středních škol ve svařování o „Zlatý pohár Linde“, která se konala ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2018 ve Frýdku – Místku. Konkurence byla hodně velká, soutěže se zúčastnilo celkem 60 škol a 109 soutěžících.

Za naši školu nastoupili:
•  metoda 135 – obloukové svařování v ochranném plynu, žák oboru zámečník Dědek Václav obsadil v této kategorii 1. místo
•  metoda 111 – obloukové svařování obalenou elektrodou, nastoupil žák oboru zámečník Šikola Jiří, který obsadil krásné 6. místo
•  metoda 311 – plamenové svařování, žák oboru instalatér Merfait Dominik obsadil pěkné 14. místo

Naše škola se soutěže o Zlatý pohár Linde zúčastnila poprvé a všechny účastníky soutěže výkony našich žáků mile překvapily. Nestává se tak často, že se takovýto úspěch dostaví hned na první pokus.

Žáci vyhráli nádherné věcné ceny, získali nové zkušenosti a v nejlepším světle reprezentovali sebe i naši školu. Přípravu žáků a doprovod zajistil vedoucí svářečské školy Michal Vira. Všem moc děkujeme a blahopřejeme!

UČEŇ INSTALATÉR

Dne 28. 2. 2017 se v naší škole konal krajské kolo soutěže „Učeň instalatér 2018“.
Hlavním pořadatelem je Cech topenářů a instalatérů ČR a hlavními sponzory jsou firmy Geberit a Ptáček.

Soutěže se zúčastnili žáci oboru instalatér z Akademie řemesel Střední škola technická, Zelený pruh, Praha 4 a Střední odborná škola Jarov, Praha 9.

Za naši školu se zúčastnili žáci 3. ročníku Karel Procházka a Tomáš Sirotek.

Soutěž se skládala celkem ze sedmi částí, které žáci museli postupně ve stanoveném čase splnit.

Oba naši žáci předvedli vynikající teoretické znalosti i praktické dovednosti – Karel Procházka se stal vítězem soutěže a Tomáš Sirotek skončil na druhém místě. Vítěz této krajské soutěže postupuje do celostátního finále, které se bude konat v květnu na Brněnském výstavišti.

Za vynikající reprezentaci naší školy jim děkujeme.

INSTALATÉŘI OPĚT VÍTĚZÍ

Pod záštitou Cechu instalatérů ČR každoročně probíhá dovednostní soutěž žáků oboru instalatér.
Ve dnech 22. 2. -23. 2. 2018 proběhlo regionální kolo v Lysé nad Labem, kterého se zúčastnilo šest středních škol.

Po zahájení soutěže v 9:00 hodin, proběhla teoretická část formou písemných testů.

Po teorii následovala praktická část, která probíhala se na montážních panelech. Žáci instalovali kanalizační potrubí, vodovodní potrubí a kompletaci podle plánu. Tolerance rozměrů byla určena v rozmezí ‚ (+ – ) 0,5 mm.

Naši školu reprezentovali žáci Karel Procházka ze třídy 3.IKZ a Ondřej Sechter z 2.IA, které doprovázel učitel OV Petr Šeda.

Náš tým byl velmi dobře připraven a v jak v části teoretické tak i praktické skončil na prvním místě a svým celkovým vítězstvím vybojoval postup do celostátního kola, které se bude konat v listopadu 2018 v Praze v rámci výstavy Schola Pragensis.

Za výbornou reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

MÁME NEJLEPŠÍ INSTALATÉRY V REPUBLICE!

V rámci přehlídky pražských středních škol „Schola Pragensis“ se uskutečnilo ve dnech 23. – 24. 11. 2017 celorepublikové finále 20. ročníku soutěže odborné dovednosti žáků učebního oboru Instalatér, pořádané každoročně Cechem instalatérů ČR.

Ve finále se utkalo celkem šest dvojic žáků ze škol z celé republiky, které se do finále kvalifikovaly z regionálních kol. V celorepublikovém finále reprezentovali naši školu žáci Karel Procházka a Tomáš Sirotek, oba ze třetího ročníku. Hned od samého začátku se našim reprezentantům dařilo. Teoretickou část zvládli na jedničku a bylo potřeba dát si záležet i na praktické části. Zde je důležité hlavně dodržet správné rozměry a umístění všech komponentů na soutěžním panelu. Bylo vidět, že naši žáci se velice dobře připravovali a patří opravdu k těm nejlepším ve svém oboru. Zároveň jim nechybí potřebná pečlivost, která nás dostala i v celorepublikovém kole na 1. místo.

Za výbornou reprezentaci naší školy děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

SOUTĚŽ INSTALATÉRŮ – LITOMĚŘICE

Dne 5.4 – 6. 4. 2017 se konalo regionální kolo soutěže instalatérů pod záštitou Cechu Instalatérů ČR. Soutěž byla součástí výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích.

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 středních škol, které tento učební obor učí. Za naši školu soutěžil Karel Procházka a Tomáš Sirotek. Této dvojici žáků se dařilo již od samého začátku, kdy v teoretické části získali nejvyšší počet bodů ze všech. Následně i praktická část se vyvíjela tím správným směrem. Naši žáci byli dostatečně rychlí a zároveň i přesní. Díky tomu se nakonec umístili na 1. místě.

Žákům děkujeme a doufáme, že nás takto dobře budou reprezentovat i ve finále soutěže, které se bude konat v Praze v rámci podzimní SCHOLY PRAGENSIS.

INSTALATÉRSKÝ ÚSPĚCH

Dne 14. 2. 2017 se konalo v naší škole krajské kolo soutěže „Učeň instalatér 2017“, kterou pořádá každoročně Cech topenářů a instalatérů ČR za podpory hlavního sponzora firmy Geberit.       Soutěže se zúčastnily školy Akademie řemesel Střední škola technická, Zelený pruh, Praha 4 a Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9. Za naši školu se zúčastnili žáci 3. ročníku Matyáš Bezouška a Jan Herman, pod vedením vedoucího učitele odborného výcviku Bc. Viléma Kodíčka.       Soutěž se skládala ze sedmi částí, které žáci museli ve stanoveném čase splnit. Po ukončení soutěže a zhodnocení předali ceny účastníkům soutěže ředitel školy a zástupci firmy Geberit. Naši žáci Matyáš Bezouška a Jan Herman s přehledem vybojovali 1. a 2. místo a oba postupují do celostátního finálového kola, které se bude konat v květnu na Brněnském výstavišti.

CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE INSTALATÉRŮ

Ve dnech 24. 11. až 25. 11. 2016 se konalo v rámci výstavy „SCHOLA PRAGENSIS“ celorepublikové finále 19. ročníku soutěže žáků oboru instalatér pořádané Cechem instalatérů ČR.       V regionálním kole obsadili naši žáci 1. místo a na základě tohoto výsledku postoupili do celorepublikového finále, ve kterém nás reprezentovali žáci Matyáš Bezouška a Tomáš Sirotek. Teoretickou část zvládli naši žáci velmi dobře a bylo potřeba dát si záležet i na praktické části. Zde je důležité hlavně dodržet správné rozměry a umístění všech komponentů na soutěžním panelu. Bylo vidět, že naši žáci jsou velmi zruční a rychlí, ale chyběla jim větší pečlivost, která by je dostala na první místo v soutěži. Přesto se umístili na velmi pěkném 3. místě.

INSTALATÉŘI V BUDĚJOVICÍCH

      Našim žákům přeji hodně štěstí v celostátním kole, které se bude konat v listopadu 2016 v Praze.

Instalatéři v Litoměřicích

      Za výbornou reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.