MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Praze na Letenské pláni.

Jedním z hlavních cílů pořádání této celostátní soutěže je setkávání žáků různých škol, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měly možnost se zúčastnit soutěže „Machři roku 2018“ tři vybrané obory vzdělání: truhlář, strojní mechanik a elektrikář.

Naší školu reprezentovali za obor strojní mechanik dva žáci druhého ročníku –za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého.

Také za obor truhlář se zúčastnili dva žáci – pod vedením pana Jakuba Kubaty.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze zúčastněných družstev neznal dopředu zadání úkolů. Přestože se našim žákům podařilo v daném čase vytvořit podle zadání poměrně pěkné výrobky, za které se nemusíme stydět, tak jsme na stupně vítězů nedosáhli.

Školy zároveň měly možnost v rámci celé akce prezentovat své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obory „sklenář, truhlář, klempíř a zahradník“. Zde žáci předváděli, co všechno se již dokázali v rámci praxe i teorie naučit.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Gienger cenntron, Meibes a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, lisování uhlíkové oceli, montáž závěsného WC, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a další.

Všem účastníkům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

SOLLERTIA – OBOR ZÁMEČNÍK

Dne 24 .3 .2017 se konala soutěž „SOLLERTIA“ oboru Strojní mechanik (zámečník). Soutěž organizovala Střední škola elektrotechniky a strojírenství v prostorách dílen v ul. Dubečská 34.

Soutěže se zúčastnili čtyři žáci pražských středních škol, které tento obor vyučují, společně s vyzyvatelem soutěže (celkem pět soutěžících).

Naši školu reprezentoval žák Filip Vrchotický, který se v době před soutěží potýkal se zdravotními problémy. Přesto dokázal obhájit titul Sollertie a umístit se na třetím místě v celkovém hodnocení.

Soutěžící měli za úkol vyrobit praktickou pomůcku pro strojní obory „stahovák“. Na jeho výrobu měli čtyři hodiny. Zde se ukázalo, že skloubit preciznost a rychlost při výrobě této pomůcky není vůbec jednoduché.

Filipovi děkujeme za dobrou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při přípravě na blížící se závěrečné zkoušky.