Soutěž se stavebnicí Merkur

MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Praze na Letenské pláni.

Jedním z hlavních cílů pořádání této celostátní soutěže je setkávání žáků různých škol, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měly možnost se zúčastnit soutěže „Machři roku 2018“ tři vybrané obory vzdělání: truhlář, strojní mechanik a elektrikář.

Naší školu reprezentovali za obor strojní mechanik dva žáci druhého ročníku –za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého.

Také za obor truhlář se zúčastnili dva žáci – pod vedením pana Jakuba Kubaty.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze zúčastněných družstev neznal dopředu zadání úkolů. Přestože se našim žákům podařilo v daném čase vytvořit podle zadání poměrně pěkné výrobky, za které se nemusíme stydět, tak jsme na stupně vítězů nedosáhli.

Školy zároveň měly možnost v rámci celé akce prezentovat své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obory „sklenář, truhlář, klempíř a zahradník“. Zde žáci předváděli, co všechno se již dokázali v rámci praxe i teorie naučit.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Gienger cenntron, Meibes a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, lisování uhlíkové oceli, montáž závěsného WC, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a další.

Všem účastníkům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

MÁME NEJLEPŠÍHO TRUHLÁŘE V PRAZE!

Dne 14. 3. 2018 se v naší škole konalo pražské regionální kolo soutěže oboru truhlář, jejímž hlavním pořadatelem je Klastr českých nábytkářů. Do soutěže se přihlásily tři školy – Střední odborná škola Jarov, Akademie řemesel- Střední škola technická Zelený pruh a Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov.

Každá škola mohla nominovat dva žáky, kteří během šesti hodin změřili síly při výrobě skříňky na polokryté ozuby. Naší školu reprezentovali Pavel Kříž, žák prvního ročníku a Radek Dynybyl, žák druhého ročníku.

Závěrečné hodnocení provedla nezávislá komise, ve složení Ing. Václav Motejzík za Klastr českých nábytkářů, Jiří Ivasienko za firmu Asko a.s. a pan Zdeněk Mach emeritní učitel odborného výcviku oboru truhlář.

Ve velmi silné konkurenci se na prvním místě umístil Pavel Kříž a Radek Dynybyl skončil na krásném třetím místě. Oběma našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme. Pavlu Křížovi budeme držet palce v celorepublikovém finále soutěže!

SUSO 2018 v oboru truhlář

S našimi žáky jsme se zúčastnili soutěže SUSO 2018 v oboru truhlář, která se konala v průběhu veletrhu FOR PASIV. Naší školu reprezentovali Pavel Kříž a Lukáš Tůma za pedagogického doprovodu Stanislava Truhláře.

Celá soutěž byla dvoukolová, v prvním kole na soutěžící čekal teoretický test z truhlářské oblasti. Ve druhé části potom měli za úkol vyrobit podle zadání botník. Chlapcům musíme velmi poděkovat za snahu, která jim vynesla krásné druhé místo.