CENTRA INTERAKTIVNÍ VÝUKY (CIV)

I v této pro školství složité době poznamenané pandemií koronaviru, se naší škole daří realizovat projekty směřující ke zlepšení vybavení naší školy. Aktuálně se v nám podařilo dokončit realizaci Center interaktivní výuky (CIV), což je projekt v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nositelem projektu je Hospodářská komora hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy. Samotná školní Centra interaktivní výuky (CIV) jsou tvořena čtyřmi novými samostatnými interaktivními učebnami:

  • Odbornou 3D učebnou vybavenou 16 pracovišti s All-In-One dotykovými pracovními stanicemi, přičemž jsou všechny vybaveny 3D záznamovou kamerou. Dále je zde pro žáky k dispozici stolní vizualizér, 3D tiskárny, IT interaktivní tabule, digitální tabule a pojezdový interaktivní displej s úhlopříčkou 65 palců.
  • Mediální multifunkční učebnou vybavenou 10 pracovišti s All-In-One dotykovými pracovními stanicemi, dálkově ovládanou videokamerou s vysokým rozlišením, stolním vizualizérem a dvojicí interaktivní displejů s úhlopříčkou 65 palců.
  • Stacionární digitální učebnou vybavenou 30 pracovišti s All-In-One počítači, IT interaktivní tabulí s projektorem, digitální tabulí a interaktivním displejem s úhlopříčkou 65 palců. Dále je v této učebně k dispozici komplexní ozvučovací technika pro každou z pracovních stanic.
  • Mobilní digitální učebnou vybavenou 10 pracovišti s  dotykovými pracovními stanicemi, 3D tiskárnami, stolním vizualizérem, IT interaktivní tabulí, digitální tabulí a pojezdovým interaktivním displejem s úhlopříčkou 65 palců. Dále je zde k dispozici 10 sad interaktivních stavebnic pro podporu výuky fyziky a chemie.

Jedná se tedy o soubor nadstandardně vybavených učeben, které budou mít široké využití ať pro odborné předměty, např. počítačové konstruování, tak pro výuku cizích jazyků nebo biologie.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00