CESTA ZA ŘEMESLEM

Dne 17. 2. 2018 v naší škole proběhla další část projektu „Cesta za řemeslem“, jehož hlavním organizátorem je Hospodářská komora hl. m. Prahy (viz www.cestazaremeslem.cz ) . Tento den byl věnován oboru truhlář a zájemci si mohli pod vedením našeho pana mistra vyrobit svůj botník. Díky odbornému vedení pana učitele odborného výcviku Stanislava Truhláře a za vydatné pomoci rodičů zúčastněných dětí se dílo všem podařilo :) .