DEN S VORAŘI

Naše škola spolupracuje již několik let se spolkem VLTAVAN ČECHY. Je to velice zajímavé doplnění a zpestření výuky žáků učebních oborů truhlář a tesař. Každoročně je mezi našimi žáky několik zájemců, kteří se chtějí podílet na akcích konaných v rámci této spolupráce a získat tak mnoho zajímavých informací o tomto starém řemesle.

V sobotu 17. 7. 2021 se několik žáků spolu s učitelem odborného výcviku p. Voráčem zúčastnili akce „Den s voraři“. Akce byla pořádána Vltavanem Davle v krásném prostředí Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.