DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V ČERVNU

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví patří mezi zahradníky k nejlepším odborným pracovištím u nás.

Do dendrologické zahrady jsme se studenty 3. AZ vyrazili v polovině června a naším průvodcem se stal pan Zdeněk Kiesenbauer.

Celou zahradu jsme měli jen pro sebe, protože pondělky má zahrada pro veřejnost zavřeno. Prohlídka začala u hlavního vstupu, kde nám byla stručně představena historie, přírodní a klimatické podmínky zahrady a plánek jednotlivých částí zahrady. V zahradě se nacházejí různé skupiny rostlin (trvalkové záhony, záhony ze směsí letniček, borovicové výsadby, rododendrony, trvalky do stínu a polostínu, popínavé rostliny …). Poté nás pan Kiesenbauer provedl po velké části zahrady – prošli jsme kolem barevné louky k Černému rybníku, přes trvalkové záhony jsme se dostali k historickým růžím, které nás omračovaly svojí vůní. Údolíčkem jsme se dostali ke štípence a poté ke sbírce venkovských trvalek. Pokaždé při zastavení u jakéhokoliv stromu, keře či záhonu měl náš průvodce odborný, ale hlavně srozumitelný a zajímavý výklad – moc děkujeme.
Zajímavé průhledy, ale i detaily rostlin plnily naše fotoaparáty a telefony, a tak můžeme některá foto představit.

DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V ČERVNU SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00