DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU NA HISTORICKÉM ŠÍFU

Dne 6. 9. 2019 se žáci naší školy tříd 2TTe a 2TTb spolu se svým UOV P. Voráčem a paní učitelkou Mgr. A. Mejzlíkovou zúčastnili plavby replikou historického šífu tzv. „šenákem“. Tato plavidlo je 20 m dlouhé a 3 metry široké, váží 8 tun a jeho ponor je 20 cm. Jeho stavba probíhala přesně podle dochovaných historických plánů.

Naše škola od roku 2017 spolupracuje se spolky Vltavanu Čechy, a proto se také spolupodílela na stavbě této repliky šífu ke 100. výročí vzniku ČR.

Žáci se, i když za ne příliš příznivého počasí, kochali plavbou z přístaviště v Davli proti proudu Vltavy směrem na Štěchovice. Obepluli ostrov sv. Kiliána s pozůstatky kláštera sv. Jana Křtitele před soutokem Vltavy se Sázavou, a potom zamířili proti proudu Sázavy až k obci Pikovice.

Během plavby se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o šífařství na našich řekách, i o konkrétním šífu a jeho stavbě. Zájemci se dokonce střídali u kormidla a vyzkoušeli si, jak se takové plavidlo ovládá.

Po více jak 90 minutové plavbě opět všichni přistáli u kotviště v Davli. Tato plavba byla pro žáky odměnou za jejich aktivitu, spolupráci a pomoc při spolupráci mezi SOŠ Jarov a spolky Vltavanu Čechy.

SOŠ JAROV HISTORICKÝ ŠÍF

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00