DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže je na naší škole přizpůsobený pro ubytování dívek i chlapců. Pro dívky jsou k dispozici dvoulůžkové moderní pokoje s příslušenstvím (WC + sprchový kout). Chlapci jsou ubytováni na třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

Domov mládeže se otevírá vždy v neděli v 18 hodin a uzavírá se v pátek v 9:00 hodin. Přes víkend a prázdniny je DM uzavřený. Ubytovaní žáci mají k dispozici snídaně a teplé večeře. Domov mládeže je vybaven moderní kuchyňkou, kde si ubytovaní mohou ohřívat či připravovat i vlastní jednoduché pokrmy. O žáky je postaráno kvalifikovanými pedagogy, kteří pomohou dětem překonat počáteční obtíže spojené s odchodem od rodiny a přechodem k náročnému studiu střední školy. Areál, kde se DM nachází, je dobře vybavený pro zajištění využití volného času. Všechna zařízení pro trávení volného času jsou v odpoledních hodinách k dispozici studentům ubytovaným v domově mládeže nebo jsou pronajímány.

UBYTOVÁNÍ PŘED VYDÁVÁNÍM VYSVĚDČENÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE NENÍ UMOŽNĚNO.


VYSVĚDČENÍ JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT 30.6. V SOŠ  JAROV V DOBĚ OD 8,00 DO 14,30 HOD.

V Praze dne 25. 6. 2020


INFORMACE O VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ UBYTOVANÝCH NA DOMOVĚ MLÁDEŽE BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S VYCHOVATELI JE MOŽNÉ ODVÉST SI Z DM VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI.

NEJPOZDĚJI TAK UČIŇTE DO 30. 6. 2020 do 11,00 hod.

V případě nejasností zašlete dotaz na adresu: veran@skolajarov.cz

V Praze dne  29. 4. 2020

INFORMACE O PLATBÁCH ZA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Úplata za ubytování bude krácena podle počtu dní, po které nejsou žáci ubytováni v DM až do odvolání této mimořádné situace.

 • platba za měsíc březen 2020 bude představovat 1/3 standardní měsíční platby za ubytování.
 • platby za další kalendářní měsíce za ubytování v domově mládeže budou kráceny podle počtu dní, po které nebudou moci žáci být ubytováni v domově mládeže.
  Platby se od měsíce dubna pozastavují.

Vyúčtování plateb za ubytování v domově mládeže proběhne vždy po ukončení měsíce, a následně budou přeplatky vráceny zpět na účet.

V případě nejasností zašlete dotaz na adresu: veran@skolajarov.cz

V Praze dne  3. 4. 2020

Měsíční poplatek za ubytování činí 1600,- Kč.
Stravné se hradí formou kreditu.
Snídaně 18,- Kč, oběd 34,- Kč (SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9)
Večeře 32,-Kč, studená večeře (středa) 32,- Kč.

PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Závazné přihlášky k ubytování se přijímají do 31. 5. 2020 na adrese:

Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9

Rozhodnutí o přijetí k ubytování do DM bude provedeno do 17. 6. 2020.

PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 1. Žáci, kteří již jsou v domově mládeže ubytováni, budou ubytováni přednostně,
  s výjimkou těch, kteří opakovaně porušují vnitřní řád domova mládeže.
 2. Žáci, kteří žádají o ubytování poprvé, umísťuje ředitel školy podle kapacity v tomto pořadí:
  a) Žáci Střední odborné školy Jarov.
  b) Ostatní dojíždějící žáci, a to podle věku, vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, sociálního a zdravotního znevýhodnění, doby potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.

Při rozhodování o ubytování jsou neplnoletí žáci upřednostněni před plnoletými žáky, tj. před žáky staršími 18 let věku.

Žádáme žáky / zákonné zástupce, aby nástup do DM nebo případné zrušení rozhodnutí o přijetí potvrdili – osobně, písemně nebo e-mailem na adresu SOŠ veran@skolajarov.cz, tel.číslo 266 106 280, a to nejpozději do 20. 8. 2020, aby případně uvolněné místo mohlo být nabídnuto náhradníkům.

BRUSLENÍ A PROCHÁZKA VÁNOČNÍ PRAHOU
PEČENÍ PERNÍČKŮ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
PŘEDVÁNOČNBÍ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA JAROVĚ 2019
Zvláštní cena poroty 2019
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00