ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Termizo a.s. Liberec

Žáci 2. ročníku oboru kominík navštívili akciovou společnost Termizo, která je moderním zařízením pro energetické využívání odpadů. Řeší spalování komunálního odpadu, při kterém dochází k výrobě tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci. Tato kombinovaná výroba tepla a elektrické energie funguje díky kogenerační jednotce a právě téma kogenerační jednotky právě žáci probírají v teoretické výuce. Snad se jim tohle náročné téma, díky praktické ukázce, osvojí lépe.

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00