FLORISTICKÝ SEMINÁŘ

Ve dnech 8. – 11. 9. 2021 se několik žákyň třetího ročníku oboru Zahradník pod vedením VUOV Petry Veselé zúčastnily již tradičního celostátního semináře Aranžování květin v historickém interiéru/exteriéru. Seminář, organizovaný panem Slávkem Rabušicem (spoluorganizátorem soutěže Brněnská růže) a Národním památkovým ústavem, jenž si získává stále větší oblibu, byl tentokrát netradičně situován do Botanické zahrady Praha – Troja.

První den se konala několikahodinová prohlídka areálu BZ s odborným výkladem.

Celý druhý den byl ve znamení odborných přednášek pracovníků BZ na různá témata např. trvalky pro suchá stanoviště, kosatce a denivky, palmy, sukulenty, dendrologie a pomologie v Troji a další.

Po dni uvnitř následovala vlastní realizace floristických prací přímo ve venkovních prostorách před zraky návštěvníků. Každá pracovní skupina měla svého odborného garanta a jednoho pracovníka BZ, jako asistenta. Naše zástupkyně byly ve skupině vázaných kytic, kde se naučily vytvořit kytice do spirály a formálně-lineární kytice. Hotové práce zůstaly vystavené jako součást venkovních expozic.

Jelikož se naše škola nejen účastnila, ale i spolupodílela, například dodáním květin a zeleně z naší vlastní produkce, tak byl také v její režii závěrečný den celého semináře, komentovaná prohlídka areálu Botanické zahrady SOŠ Jarov vedená Eduardem Chvostou.

Celá akce se vydařila, žákyně si odnesly spoustu nových informací, praktické dovednosti, ale hlavně zážitky a jako škola se těšíme na další ročník.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00