GEODETICKÉ MĚŘENÍ

Dne 27. 5. 2021 jsme se vypravili při žáky oblíbeném předmětu konečně měřit do terénu v areálu naší školy. Tentokrát bylo cvičení zaměřeno na nivelaci – zjištění absolutní výšky bodu.

Někteří žáci se po krátkém připomenutí zásad a postupu měření pustili do vyrovnávání přístroje a odečítání výšek bodů pořadové nivelace. Někteří si ale nebyli tolik jisti svými znalostmi, a proto plnili funkci zapisovače naměřených hodnot, urovnávání latě do svislé polohy atd.

Škoda, že už nelze při měření vycházet ze skutečného nivelačního bodu, který je bohužel  ukryt pod tepelnou izolací obvodového pláště školy.

Měřili žáci třídy 2TZ – obor zahradnictví, kteří tyto znalosti mohou využít v praxi u zaměřování pozemků zahrad, parků před vlastní sadovnickou úpravou.