GRANTY hl. m. PRAHY 2019

Naše škola, tak jako každoročně, podala množství žádostí o grantové projekty na kalendářní rok 2019. Jednalo se o grantový program „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019“ pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Tak jako v letech minulých, podařilo se nám i na rok 2019 získat finanční podporu na všechny námi předložené grantové projekty. Tato skutečnost je o to cennější, že počet konkurenčních žadatelů je meziročně opět vyšší. Uvedená podpora ze strany našeho zřizovatele nám takto umožní zrealizovat množství aktivit určených pro naše žáky, jen namátkou:

• Uspořádat 8. ročník soutěže Flora Pragensis 2019 pro žáky zahradnických oborů vzdělávání

• Pořádat svářečské kurzy pro nadané žáky naší školy v rámci svářečské školy

• Realizovat semináře vazby květin pro rozvoj žáků zahradnických oborů s handicapem

• Umožnit účast nadaných žáků stavebních a zahradnických učebních oborů na odborných soutěžích

• Uspořádat skupinový studijní pobyt v Londýně (GB) pro naše žáky učebních a studijních oborů

• Uspořádat skupinový studijní pobyt v Německu (Hamburk a Mühlbach) pro naše žáky

Celkově se jedná o finanční podporu bezmála 400 tis. Kč. Veškeré této podpory, kterou nám hl. m. Praha poskytuje, si velmi vážíme a současně můžeme konstatovat, že veškeré realizované minulé ročníky navazujících projektů dokládají účelnost a prospěšnost takto vynaložených grantových prostředků.
Naše poděkování patří samozřejmě také všem pedagogům a žákům, kteří se na úspěšné realizaci grantů podílí.

GRANTY hl. m. PRAHY 2019 SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00