INSTALATÉR

(36 – 52 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru instalatér se žáci seznamují s montáží, udržováním a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby, spojováním materiálů pomocí závitových spojů, lepením, svářením a jinými technikami, osazováním armatur, připojováním zařizovacích předmětů zdravotní techniky a jiných zařízení plynovodních a otopných systémů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku.

O vysoké úrovni studia na naší škole nejvíce vypovídá fakt, že je vybrána jako krajské centrum Cechu instalatérů. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění ve stavebních firmách, u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a kanalizace.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYSTHERM SOŠ JAROV
SVÁŘEČI SOŠ JAROV

SOUTĚŽ MĚĎ 2019

Dne 20. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní…
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
TV NOVA NA JAROVĚ
INSTALATÉRSKÝ POLYGON
SOUTĚŽ OBORU INSTALATÉR SOŠ JAROV