JARMARK ŘEMESEL

Dne 24. 10. 2019 jsme se jako každoročně zúčastnili akce nazvané „Jarmark řemesel“, který pořádá SŠ-COPTH. Jedná se o přehlídku 18. středních škol s nabídkou řemeslných oborů a oborů z oblasti služeb. Celá akce je zaměřena na propagaci učňovského školství a zároveň je i výbornou příležitostí pro žáky základních škol seznámit se s nabídkou jednotlivých škol a i zjistit jaké řemeslo by je nejvíce zajímalo pro jejich budoucí povolání.

JARMARK ŘEMESEL

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00