JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY

S odkazem na § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 48 a 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní vyhláška) lze vykonat jednotlivé zkoušky ( www.novamaturita.cz ).

K jednotlivé zkoušce se může přihlásit uchazeč, který není žákem střední školy a dosáhl alespoň základního stupně vzdělání.

Novela školského zákona upravující v §113 jednotlivé zkoušky hovoří o 4 typech těchto zkoušek:

  • jednotlivé maturitní profilové – v režii příslušné střední školy,
  • jednotlivé závěrečné – v režii příslušné střední školy,
  • jednotlivé zkoušky absolutoria – v režii příslušné konzervatoře nebo vyšší odborné školy,
  • jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky, v režii Centra.

Jedná se o zkoušku v rámci dalšího vzdělávání, její vykonání nevede k získání maturity, ani stupně vzdělání. Tato zkouška rozšiřuje uchazečovu odbornost.

Výstupním dokladem je Osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky.

Přihlášení ke zkoušce probíhá pouze na základě podání písemné přihlášky (společná část MZ – Centrum; profilová část MZ – ředitel školy) v termínech stanovených Centrem (společná část) nebo ředitelem školy (profilová část).

Konání jednotlivé zkoušky je zpoplatněno částkou 1 500 Kč.

Cenu za jednotlivou zkoušku hradí uchazeč sám, nejpozději 7dní před zahájením studia bankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 (do zprávy pro příjemce uvede křestní jméno, příjmení, zkratku JMZ a název předmětu, ze kterého chce zkoušku konat) nebo hotově v pokladně školy.

V naší škole lze konat zkoušky z následujících předmětů

SadovnictvíTechnologie (podle zaměření oboru)
KvětinářstvíStavební provoz
Květinářství a zelinářstvíDřevěné konstrukce
Sadovnictví a ovocnictvíPozemní stavitelství
Soubor ekonomických předmětůObnova budov
Všeobecná ekonomikaZdravotní technika a plynárenství
ÚčetnictvíSoubor stavebních předmětů
Vytápění a vzduchotechnikaPraktická zkouška (podle oboru)

Chci složit jednotlivou zkoušku. Co mám udělat?

1. Získat informace – na adrese: czv@skolajarov.cz nebo www.novamaturita.cz.
2. Splnit kvalifikační předpoklady, doložit úředně ověřený doklad o dosaženém stupni vzdělání.
3. Vyplnit přihlášku ke zkoušce a zaslat ji na adresu školy.
4. Nejpozději 7 dní před zahájením zkoušky zaplatit bankovním převodem na účet školy nebo v pokladně školy příslušnou finanční částku.
5. Připravit se na zkoušku a úspěšně ji složit.