KAMNÁŘ

(36 – 67 – H/02)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Učební obor kamnář zahrnuje základní znalosti zednických prací, stavby, rekonstrukce, opravy a údržbu klasických i moderních keramických kamen a sporáků a ostatních lokálních topidel jako jsou prádelní kotle, pece, grily a udírny.

V učebním oboru kamnář se žáci seznamují se stavbou krbů s otevřeným ohništěm, krbovými vložkami a uzavřenými topeništi, způsoby správného používání topidel včetně jejich údržby, připojení ke komínům a pravidla topení v nich, s předpisy pro stavbu kamen a vlastnostmi používaných materiálů.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik probíhá pod vedením skutečných mistrů v oboru a ve spolupráci s cechem kamnářů. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání kamnář . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Kamnář - Škola Jarov
VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA SOŠ JAROV
REKVALIFIKACE SOŠ JAROV
VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA SOŠ JAROV

KAMNÁŘI V RAKOUSKU

Ve dnech 11. - 12. 10. 2018 navštívili naši kamnáři rakouskou…