KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

(36 – 55 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru klempířské práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech.

V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání stavební klempíř.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E
Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Klempíř - Škola Jarov
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

SOUTĚŽ MĚĎ 2019

Dne 20. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní…
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
Soutěž se stavebnicí Merkur
Škola Jarov - klempířská soutéž

MÁME NEJLEPŠÍ KLEMPÍŘE!

Ve dnech 7. - 9. 2. 2018 jsme se zúčastnili jubilejního 21.…

KLEMPÍŘSKÁ SOUTĚŽ

Ve dnech 1. - 3. 3. 2017 jsme se zúčastnili jubilejního 20.…
VELETRH ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ
MACHŘI ROKU 2019

MACHŘI ROKU 2019

FESTIVAL VĚDY 2019
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA JAROVĚ 2019
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
WORKSHOP VELUX 2019 SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00