KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

(36 – 55 – E/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru klempířské práce se žáci seznamují s  materiálovou základnou, rozměřováním a rozkreslením rozvinutých tvarů plechových dílů, technologiemi výroby jednotlivých prvků a montáží klempířských výrobků ve stavebních objektech.

V rámci stavebnictví představují největší část zaměstnavatelského portfolia podniky zaměřené na stavbu a opravy budov, případně na instalace a opravy střech. Řemeslníci jsou z odborného hlediska často na pomezí profesí tesař, klempíř a pokrývač. V případě menších firem je logicky kladen větší důraz na univerzálnost pracovníků, kterou náš absolvent získá zejména díky širokému profesnímu vybavení našich dílen a kvalitě našich mistrů.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání stavební klempíř.

TŘÍLETÉ A DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY – E
Jde o vyučení s nižšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Obory jsou určené především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vadami učení.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Klempíř - Škola Jarov

Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

MÁME NEJLEPŠÍ KLEMPÍŘE!

Ve dnech 7. - 9. 2. 2018 jsme se zúčastnili jubilejního 21.…

KLEMPÍŘSKÁ SOUTĚŽ

Ve dnech 1. - 3. 3. 2017 jsme se zúčastnili jubilejního 20.…

Klempíři ve Stochově

      Velký dík patří nejenom soutěžícím a zástupcům…
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00