KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PARKU ČELAKOVSKÉHO SADY

V pondělí 1. listopadu 2021 navštívili naši žáci maturitních ročníků zahradnických oborů v rámci předmětu Sadovnická a krajinářská tvorba Čelakovského sady a okolí Národního muzea. Po parku nás provázela Hana Pollertová ze společnosti Garpen zahradnická s.r.o., která zaštiťuje péči o park. Čelakovského sady prošly v roce 2018 kompletní rekonstrukcí, při níž byly osázeny zhruba sto tisíci rostlinami a na níž se podíleli i žáci SOŠ Jarov. Někteří z nich měli nyní po třech letech možnost opět se na místo podívat a vidět výsledky i jejich práce, nyní odborně okomentované hlavní zahradnicí údržby parku, což jejich tehdejší práci vsadilo do aktuálního komplexního kontextu.

Čelakovského sady jsou ukázkovým příkladem moderního městského parku, využívajícího tzv. modrozelené infrastruktury pro retenci vody v místě spadu pro další využití parkovou zelení či pro výsadbu stromů v městském prostředí vhodnými technologiemi tak, aby odolávaly ztíženým podmínkám růstu i vibracím z dopravního provozu. Parku, kde se návštěvníci mohou těšit nejen ze stromového a keřového patra, ale i z rozsáhlých trvalkových záhonů doplněných cibulovinami a v jedné části i letničkovými a přes zimu dvouletkovými výsadbami, které ve svém celku rozkvétají a propůjčují parku barevnost od brzkého jara do pozdního podzimu. Parku, který svou architekturou i volbou rostlin zcela respektuje budovu Národního muzea i její historii a je s ní v harmonii, parku, který při tom všem umí nabídnout své plochy k rekreaci občanům. Ti tudy mohou jen projít a kochat se jeho malebností, nebo si najít čas na relaxaci na odpočinkové louce či na hru se svým čtyřnohým parťákem na psí louce. Pro bezpečnost všech zákoutí parku je zde specifickým způsobem udržováno keřové patro tak, aby bylo „průhledné“ do výše 120-150 cm nad zemí.

Žáci si pod vedením paní Hany Pollertové postupně prošli celý park a dozvěděli se podrobnosti o moderních technologiích, které byly při realizaci parku použity, i o aspektech údržby jednotlivých funkčních částí parku, o udržování rovnováhy rostlinných druhů v bylinném patře a mnoho dalších praktických poznatků z pohledu realizace i údržby takového celku. Ze strany žáků přitom padlo mnoho zajímavých a podnětných otázek i výborných postřehů.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00