KOMINÍK

(36 – 56 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Naše škola má ve výuce oboru kominík mnohaletou tradici a velmi dobré vybavení. Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo učební obor kominík zachránit před zánikem a jako jedna z mála státních škol v ČR jej stále vyučujeme.

V učebním oboru kominík se žáci seznamují s čistěním průduchů komínů a kouřovodů, kontrolou jejich stavu, čistěním spotřebičů na pevná a kapalná paliva, připojováním spotřebičů všech druhů paliv na spalinovou cestu včetně určení jejího typu a rozměrů, zásadami umístění spotřebičů z hlediska požární bezpečnosti, sanací komínů vložkováním, opravami komínů a jejich příslušenství, stavbou a montáží vícevrstvých komínů a měřením spalin.

Při výuce žáci pracují s moderními technickými prostředky jako jsou komínové kamery, endoskopy a analyzátory spalin, s některými z těchto prostředků se v České republice může pochlubit pouze naše škola.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik probíhá pod vedením skutečných mistrů v oboru a ve spolupráci s cechem kominíků. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ
Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání kominík, je rovněž schopen samostatně vykonávat činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů . Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Kominík - Škola Jarov
Muhlbach - Partnerská škola

PARTNERSKÁ ŠKOLA

Naše škola má od roku 2011 uzavřenu smlouvu o vzájemné spolupráci se vzdělávacím kominickým centrem v německém Mühlbachu. Na základě této smlouvy probíhají každoročně výměnné pobyty žáků obou škol.

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

Devatero řemesel - Škola Jarov
KOMINÍCI A MALÍŘI NA RADNICI U PRIMÁTORA