KRÁLOVSKÁ A VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA se třídou 2. CZ

Budoucí zahradníci ve čtvrtek 2. 5. 2019 navštívili Královskou zahradu na Pražském hradě, která je v současné době jako jediná ze zahrad na Pražském hradě zpřístupněna veřejnosti.

Počasí se nám vydařilo a příjemnou společnost nám dělal hradní zahradník pan Michal Břicháček, kterému tímto mnohokrát děkujeme za výklad a jeho čas. Bylo milé naslouchat jeho znalostem o historii zahradního umění, o rostlinách i o historkách spojených s tímto hradním prostředím.

Uchvátil nás nejen samotný Letohrádek královny Anny v renesančním stylu, ale i zpívající fontána, míčovna, květinové výsadby z dvouletek a cibulovin i zajímavé informace o tvarování dřevin.
Další zastávkou v naší malé cestě po Pražských zahradách byla Valdštejnská zahrada. Od renesance jsme se přesunuli k baroku. Pravidelnost, pestrost, výsadby i údržba Valdštejnské zahrady vypovídá o kořenech zahradního umění i o tom, že odkazy našich předků dokážeme zachovat v plné kráse. Žáci se seznámili s klasickými prvky barokních zahrad, jako je sala terrena, grota, využití vodních ploch, využití zpevněných ploch a rostlin. Jistě tyto dvě zahrady nejsou první ani poslední, které jsme navštívili. V putování budeme pokračovat.

VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA SOŠ JAROV