KVĚTINOVÁ ŽÍLA JAROV

Již v roce 2019 jsme začali připravovat návrhy na zkrášlení vnitřních prostor areálu naší školy na Jarově. Logicky tato příležitost padla právě na zahradníky. Od dobré myšlenka často bývá jen kousek k realizaci, tak jsme se pustili do díla.

Cíl projektu: Obohatit stávající zeleň o pestrost, rozmanitost i biodiverzitu. Přiblížit žákům nové trendy v tvorbě zeleně, ukázat radosti i starosti realizací v praxi a v neposlední řadě se naučit pracovat s kosou.  Nedílnou součástí celého projektu je i budoucí péče o porost, který i nadále bude sloužit převážně ke studijním účelům našim zahradníkům.

Realizace:

  • Listopad 2019 – Odsouhlasení návrhu u vedení školy, vytyčení květinové žíly  a příprava půdy.
  • Březen 2020 – Ošetření plochy proti plevelům.
  • 4. 2020 – Slavnostní výsev. (Z důvodu Covid 19 žáky zastoupili žáky zaměstnanci školy)
  • 9. 2020 – První žákovská senoseč.

Realizační team: Třída 3. AZ (2019), 4. AZ (2020) – zaměření na Sadovnickou a krajinářskou tvorbu, Ing. Anna Schwarzová – autor projektu a učitelka odborných předmětů, Ing. Iva Hofmanová – učitelka odborných předmětů, pan Jan Frydrych – organizace a materiální zabezpečení, pan Jiří Beneš – závlaha a údržba, pan Ing. Josef Burian – mechanizace, pan Mgr. Milan Veran – fotodokumentace.

Dodavatel osiva: firma Agrostis – Ing. Marie Straková, Ph.D. 

 

Výběr osiva: KRASOHLED – květnatá louka s letničkami – obsahuje 91 rostlinných druhů. Barevnost porostu je již v roce výsevu zajištěna zastoupením atraktivních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do lemů rodinných zahrad, v kterých kromě estetického působení nabízí zvýšený výskyt „jedlých druhů“.

 

Velké poděkování patří všem žákům i zaměstnancům školy, kteří se aktivně podíleli na založení této květinové louky.

Pevně věříme, že tato květinová žíla, bude pulsujícím a pozitivním symbolem naší školy nejen v této podivné době.

Louka SOŠ Jarov