KVĚTINOVÁ ŽÍLA NA JAROVĚ

Přišel červen, blíží se pomalu léto a naše „Květinová žíla“ na Jarově se nám zazelenala a obrostla nejen travou, ale i lučními květy. První kvítka se klubají v hustém a bohatém zeleném porostu a začínají zářit, vlnit se ve větru, jako na opravdové velké divoké louce. Opět se přírodě zadařilo i v městském prostředí ukázat svou sílu a průbojnost. Jsem tady, vaše louka! Hmyz se má kde schovat, nakrmit i potěšit. A bude to ještě krásnější, vždyť se to teprve probouzí. V létě se louka oblékne do pestrobarevného šatu a poděkuje za péči, kterou jí věnují naši učitelé odborných předmětů i naši žáci zahradnických oborů. Ale je to krásná podívaná. Vždyť máme svou vlastní louku – „Květinovou žílu“