KVĚTINOVÝ JARMARK VE CTĚNICÍCH

V sobotu 7. května 2022 jsme se opět zúčastnili Květinového jarmarku v Zámeckém areálu ve Ctěnicích. Na dvou stáncích jsme prodávali výpěstky z odloučeného pracoviště Zahrada a poskytovali odborné poradenství, ve dvě hodiny bylo v rámci programu připraveno inspirativní osazování truhlíků, kterého se zhostila naše žákyně Michaela Babůrková s paní učitelkou Zuzanou Švábenskou. Počasí nám přálo a společně s návštěvníky jsme si užili krásný den. Velké poděkování patří paní Aleně Hrdinové a Jaroslavovi Laškovi za prodej a návoz květin, dále Ing. Schwarzové za organizaci celé akce, Ing. Fúskové a Ing. Vargové za výpomoc na stáncích a dále šikovným žákům naší školy – Michaele Babůrkové a Martinovi Latowskému (2.NSZ) a dále žáků prvního ročníku – Veronice Hegrové, Martině Tesárkové, Martině Koudelkové, Adéle Syslové, Matějovi Chrásteckému a Danielovi Šelepovi (všichni 1.AZ).