LAKÝRNÍK A NATĚRAČ

(kód: 39-002-H)

Autorizovaná osoba (AOs)Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Autorizovaný zástupce AOsJosef Čermák (učitel odborného výcviku)
Zařazení PKNárodní soustava kvalifikací, speciální a interdisciplinární obory
Místo konání výuky SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Forma výukyDenní
Způsob ukončení Osvědčení
Hodinová dotaceKurz: 200 hodin, zkouška: 12 hodin
Termín konáníškolní rok 2019 – 2020
Cena kurz a zkouška13 tis. Kč
Cena jen zkouška9 tis. Kč
Finanční úhradabankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 , do zprávy pro příjemce uvést křestní jméno, příjmení a název profesní kvalifikace hotově v pokladně školy
Malíř a lakýrník - Škola Jarov

Chcete získat vyuční list?
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Lakýrník a natěrač je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Tapetář a Osvědčením o profesní kvalifikaci Malíř, což umožní uchazeči se přihlásit na  Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Malíř a lakýrník, kód 39-41-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00