LIGA ROZPOČTÁŘŮ

Žáci naší školy se v letošním roce zúčastnili soutěže, kterou pořádala společnost ÚRS, pod názvem LIGA ROZPOČTÁŘŮ. Dne 13. 1. 2020 proběhlo na půdě naší školy školní kolo, kterého se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku oboru Stavební obnova a nástavbového studia druhého ročníku oboru Stavební provoz. Ve školním kole soutěžilo 18 žáků, společnost ÚRS vybrala na základě výsledků, dva nejlepší studenty soutěže Jiřího Lustika, žáka třídy 2N a Matouše Kluzáčka, žáka třídy 4 DST.

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo na ČVUT fakultě stavební celostátní kolo této soutěže. Do Prahy přijeli žáci z patnácti středních a vyšších odborných škol z Čech a Moravy. Žáci od devíti do dvanácti hodin vypracovávali rozpočet, který připravila na fakultě ekonomická část. Pro učitele byl připravený doprovodný program ve formě přednášek od jednotlivých stavebních firem.

Naši studenti po výsledném hodnocení skončili s umístěním v polovině účastníků, kterých bylo dohromady třicet.

Gratulujeme Jiřímu Lustikovi (2N) a Matouši Kluzáčkovi (4DST) k velmi dobrému umístění v soutěži a reprezentaci naší školy.

LIGA ROZPOČTÁŘŮ